Inleiding 

Objectbeveiliging in musea – niet te verwarren met de term ‘beveiliging van objecten’ zoals die elders in de beveiligingswereld wel gebruikt wordt – is een betrekkelijk jonge ontwikkeling en behelst in ruime zin de bescherming van kunstvoorwerpen tegen diefstal en beschadiging. Het getuigt van realiteitszin te onderkennen dat de risico’s van diefstal en beschadiging zich niet beperken tot inbraak in de nachtelijke uren, maar evenzo en misschien wel in grotere mate aanwezig zijn tijdens de openingsuren van een museum. De erkenning daarvan is intussen niet langer voorbehouden aan enkele grotere musea met vooraanstaande collecties, maar begint, mede als gevolg van eisen van verzekeraars en bruikleengevers, een aanvaard gegeven te worden in de museale wereld als geheel. Het is dan ook verheugend om te zien dat dit onderwerp inmiddels niet alleen aandacht krijgt binnen de professionele beveiligingsstaf, maar in toenemende mate ook in het artistieke en zakelijke bestuur van het museum.

(more…)

March 29th, 2008

Posted In: elektronisch