abc

Archive for the ‘conventies’ Category

Update 7 juni 2010: Bericht uit 2002 over handel in NOK beeld vindt boeiend vervolg in 2010 (aangetekend schrijven Patricia Jansma, juni 2010)

Monday, June 7th, 2010

Update  7 juni 2010 AANGETEKEND De Heer T.Cremers Postbus 3213 3003 AE Rotterdam Amsterdam 2 juni 2010 Geachte Heer Cremers Middels (oeps, wat een lelijk Germanisme. TC) deze brief verzoek ik u, (waarom die komma? TC) de door mij aan u gerichte prive (privé, TC) correspondentie welke ik u per email gezonden heb, en welke u zonder mijn ...

(update 6 juli 2010) Erfgoedklucht: Ikonenmuseum Kampen, Erfgoedinspectie Den Haag, inertie erfgoedinspecteur, dreigementen vanuit het Ministerie van OCW

Friday, May 28th, 2010

- Citaat - “Dat betekent dat je alles moet doen wat redelijkerwijs kan worden verwacht op het gebied van controle van de herkomstgegevens van een voorwerp of verzameling. Dit is wel wat werk voor de toekomstige eigenaren van cultuurgoederen. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met de omstandigheden van de verwerving. Denk aan een betaalde prijs en raadpleging van registers voor (gestolen) cultuurgoederen". - einde citaat ...

Veel te late ratificatie Unesco 1970 markeert schaamte om Nederlandse laksheid

Saturday, May 31st, 2008

Nederlandse invoering cultuurgoed-verdrag in zicht (Commentaar moderator mailing list: Deze mededeling van Hirsch Ballin is allesbehalve reden tot feest maar benadrukt de schaamteloos lakse houding van Nederland bij de ratificatie van dit verdrag. Maar al te vaak gedragen we ons als een gidsland in ethische en politieke kwesties, maar puur uit ...

Borrelpraat van Minister Herfkens in 2001 (en de borrelpraat van Herfkens gaat 2008 in New York onverbeterd verder….)

Thursday, January 17th, 2008

Borrelpraat van Minister Herfkens (zie ook verwikkelingen rondom Herfkens als VN medewerker in New York aan het einde van dit artikel) Bij het Algemeen Overleg Buitenlandse Zaken, met name Ontwikkelingssamenwerking, sneed kamerlid Sharon Dijksma (PvdA) de problematiek in West Afrika rondom de roof van cultuurgoed aan en vroeg minister Herfkens of de ...

Protected: Voordelen van het Unidroit Verdrag

Wednesday, May 14th, 2003

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Bezwaren tegen Unidroit-verdrag ongegrond

Wednesday, May 14th, 2003

Bezwaren tegen Unidroit-verdrag ongegrond D. van der Wal & E. Tijhuis  Afgelopen zaterdag verscheen in deze krant een artikel van F. Kuitenbrouwer onder de titel ‘Gestolen kunst gedijt goed – De bezwaren tegen het Unidroit-verdrag’. In het artikel gaat de auteur in op het wereldwijde probleem van kunstroof en één van de ...