This content is password protected. To view it please enter your password below:

March 1st, 2009

Posted In: Brandraad08

This content is password protected. To view it please enter your password below:

December 31st, 2008

Posted In: Brandraad08

This content is password protected. To view it please enter your password below:

December 31st, 2008

Posted In: Brandraad08

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

December 20th, 2008

Posted In: brand Armando Museum, Brandraad08, commentaar, congressen

Tags: , , , ,

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

December 20th, 2008

Posted In: brand Armando Museum, Brandraad08, commentaar, congressen

Tags: , , , ,

In zijn nieuwsbrief Pluspunten kijkt directeur van sprinklerbedrijf Aqua+, Michel Walhof, in een ronkende tekst terug op de Brandraad’08.
Over die Brandraad’08 en het idiote persbericht dat de raad uit gaf heb ik me dunkt meer dan genoeg geschreven (zie http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/).

In Pluspunten slaat Walhof zich niet alleen op de borst met een mededelingen als ‘Veelbelovende start nieuwe Brandraad’ maar tevens deinst hij er niet voor terug ronduit te liegen. Er zouden ‘stevige, gezamenlijke conclusies’ zijn getrokken. Volgens mij, en ik heb dat zeer uitgebreid beargumenteerd, berusten de conclusies van de raad op los zand. Daar mag Walhof anders over denken. Wat hij niet mag is liegen over de ‘gezamenlijkheid’ en dat de ‘deskundigen unaniem’ Walhof’s mening deelden. Dat is gewoonweg niet waar. Sterker nog, een van die deskundigen heeft enige tijd geleden Walhof gebeld met het dringende verzoek het persbericht te wijzigen of anders verwijderd te worden van de lijst deskundigen. Beide verzoeken heeft Walhof afgewezen.

Nog een falsificatie van Walhof: De Brandraad zou jaarlijks bij elkaar komen. Dat is dan misschien wel het plan, maar is niet conform de feiten. De Brandraad kwam pas 1 keer bijeen (en niet langer dan twee uur waarna geborreld en gedineerd werd).

Nog een quote uit Pluspunten: “Er kwam meteen een stevige en alarmerende conclusie op tafel: bij een groot aantal musea, archieven, bilbliotheken (bilbliotheken?) en monumenten staat de brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda.”

Dat was geen conclusie en zeker geen ‘stevige’ maar pure duimzuigerij van een gretige sprinklerboer. Dit bleek meteen een dag nadat het persbericht werd gepubliceerd en woordvoerder van de raad Rene Hagen in de pers toegaf dat er geen cijfers te geven zijn. ‘Een groot aantal’ is dus niet onderbouwd en zeker geen ‘stevige conclusie’.

Wat moet je met een bedrijf wiens directeur bij herhaling feiten verdraait en zelfs liegt? Juist, grote afstand van bewaren.

De nieuwsbrief is te lezen op: http://www.aqua.nl/?p=17&o=pluspunten&c=314

Ton Cremers

http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

September 15th, 2008

Posted In: Brandraad08

In het nummer 08/02 van Museumvisie staat een summiere reactie op het persbericht van de Brandraad’08. In die reactie distantieert Museumvisie zich op een heel milde wijze ‘gedeeltelijk’ van de conclusies die de Brandraad in een persbericht trok.

Verder wordt verwezen naar een checklist brandbeveiliging voor musea die de Brandraad’08 zou hebben gepubliceerd.

Ik nodig iedereen uit die ‘checklist’ te bestuderen. Bij alle brandmeld- en brandpreventietechnieken staat in die door sprinklerbedrijf Aqua+ gemaakte checklist (de checklist was namelijk al beschikbaar voordat de door Aqua+ geinitieerde Brandraad’08 bijeen kwam) te lezen wat de nadelen/tekortkomingen van al die technieken zijn.

Het is niet verwonderlijk dat geen enkel nadeel van sprinklers wordt vermeld anders dan dat de museumwereld bang zou zijn voor waterschade.

Een wat fermer stellingname door Museumvisie tegen het diffamerende persbericht van de Brandraad’08 zou gerechtvaardigd geweest zijn.

Ton Cremers

July 5th, 2008

Posted In: brandbeveiliging, Brandraad08, commentaar, opinie, sprinklers

De bezoekers aan mijn site en vooral degenen die mijn teksten hebben gelezen over de Brandraad’08 zal het niet ontgaan zijn dat ik grote bezwaren heb tegen het ongenuanceerde door de Brandraad’08 over de erfgoedsector gepubliceerde bericht. Vooral de rol van Brandraad’08 woordvoerder Rene Hagen was op z’n zachtst gezegd dubieus. Hij is medeverantwoordelijk voor de tekst in het persbericht waarin de idiote ‘conclusie’ (eigenlijk zou ik moeten schrijven ‘fantasie’) staat dat bij een groot aantal musea, bibliotheken, archieven en monumenten brandveiligheid niet hoog genoeg op de agenda staat.

Hagen maakte in een interview de volgende dag in Trouw duidelijk dat hij in het persbericht uit zijn nek kletste toen hij beweerde dat ‘aantallen niet gegeven kunnen worden’. ‘Een groot aantal’, maar ‘aantallen kunnen niet gegeven worden’. Dat riekt naar fantaseren. Niet best voor iemand die al zijn mails ondertekent met ‘lector Brandweeracademie’ en zich op een engelstalige Powerpoint presentatie zelfs ‘professor’ noemt. Het gebrek aan wetenschappelijkheid druipt van professor Hagen’s opmerkingen over de erfgoedsector.

Zie: René Hagen Professor of Safety in his speech on 13 september 2007 at the Netherlands Institute for Safety Nibra

Hoewel in de persverklaring van de Brandraad waar brandraadwoordvoerder Rene Hagen een bijdrage aan leverde de logica ver zoek is blijkt de professor alles van logica te weten: The current fire safety requirements in the Netherlands are illogical, nontransparant and incomprehensible!

Op http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/brandveiligheidseisen-wirwar-aan-regels/ komt de professorale aap uit de mouw. Meneer Hagen vindt het in heel Nederland een bende en beweert:”De huidige brandveiligheidseisen in Nederland zijn ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch en “Aan het veiligheidsbewustzijn bij burgers en overheden valt nog veel te verbeteren. Het publiek moet uit zichzelf de brandveiligheidseisen (meneer Hagen, die zijn toch: “ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch”!) willen naleven, maar dat bereik je niet door nog meer nieuwe regels op te stellen.” ‘Burgers EN overheden’? Dat is dus iedereen!

Een hele opluchting. Het persbericht over de erfgoedsector geldt dus feitelijk de hele maatschappij. Rene Hagen ontpopt zich tot een profeet van het niveau Lou de Palingboer.

Hagen maakt er echt een bende van: naar aanleiding van de brand in het Armando Museum beweerde Hagen dat het ontbreekt aan brandbeveiligingsregels voor musea. De man is een warhoofd. Te veel regels, te weinig regels…..

Tekst uit Bouwtreftpunt:
Brandveiligheidseisen wirwar aan regels

De huidige brandveiligheidseisen in Nederland zijn ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch. Dat zei René Hagen, lector op het gebied van brandpreventie, donderdag tijdens de opening van het academisch jaar van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (Nibra) in Schaarsbergen.

Volgens Hagen is er door de wirwar aan regels in heel Nederland niet één gebouw te vinden dat aan alle brandveiligheidsvoorschriften voldoet. Dat is geen kwestie van onwil, aldus Hagen. „Door de grote hoeveelheid ondoorzichtige en vaak onbegrijpelijk en onlogische regels kunnen we simpelweg niet brandveilig ontwerpen, bouwen, gebruiken en handhaven”, aldus Hagen in zijn toespraak. Als voorbeeld noemde de lector een recente inspectie waarbij een gebouw op 163 punten niet aan de eisen voldeed. „Je vraagt je af aan hoeveel punten dat gebouw moest voldoen en of dat nog wel uitvoerbaar is. Velen zijn er zo langzamerhand van overtuigd dat het systeem van brandveiligheidseisen de grenzen van de mogelijkheden heeft bereikt.”

De regels leiden tot onbegrip en irritaties in onder meer het bedrijfsleven. Het oerwoud aan regels is volgens Hagens ontstaan na de dodelijke nieuwjaarsbrand in het Volendamse café ‘t Hemeltje en de fatale brand in het opvangcentrum op Schiphol.

De regelgeving maakt echter geen onderscheid in het gebruik van een gebouw. Voor een stil kerkgebouw gelden precies dezelfde regels als voor de drukke transferhal op Schiphol, aldus Hagens. Hij pleit voor deregulering en het correct inschatten van brandrisico’s in een gebouw.

Ook wijst Hagens op de doden die vallen bij branden in woonomgevingen. Er wordt veel geld uitgegeven aan brandveiligheid op kantoren en scholen, terwijl daar bij branden vrijwel geen slachtoffers vallen. Het aantal doden bij branden in woningen lag de afgelopen zes jaar driemaal hoger.”

Aan het veiligheidsbewustzijn bij burgers en overheden valt nog veel te verbeteren, aldus Hagens. „Het publiek moet uit zichzelf de brandveiligheidseisen willen naleven, maar dat bereik je niet door nog meer nieuwe regels op te stellen.”

http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/brandveiligheidseisen-wirwar-aan-regels/

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com

June 16th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , ,

(revisie 12 juni 2008)

—– Oorspronkelijk bericht —–
Van: “Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo)” [museum-security@museum-security.org]
Verzonden: 05/04/2008 10:02 AM ZE2
Aan: “‘Agnes Lamain'” <A.Lamain@aqua.nl>; <toncremers@museum-security.org>; <rene.hagen@nifv.nl>; <duggen@erfgoedinspectie.nl>; <Theo.Vermeulen@KB.nl>; <r.weewer@brandweer-amsterdam-amstelland.nl>; Marcel Hanssen
Cc: “‘Hans Emans | Emans Media'” <hans.emans@emansmedia.nl>; “‘Vincent Vreeken'” <v.vreeken@beveiliging.nl>; <info@mondriaanfoundation.nl>; “‘Siebe Weide'” <SWeide@museumvereniging.nl>; “‘Franjola van Hellemond (KCO)'” <fvanhellemond@kco.nl>
Onderwerp: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 (de definitieve reactie) [Virus Checked]

De definitieve reactie op het persbericht van de Brandraad’08 over brandbeveiliging en de erfgoedsector.

zie de bijlage (ook gepubliceerd op: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/)

Ton Cremers

http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl
http://www.museum-security.org
—–Original Message—–
From: Marcel_Hanssen@aon.nl [mailto:Marcel_Hanssen@aon.nl]
Sent: Sunday, May 04, 2008 12:06 PM
To: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo); ‘Agnes Lamain’; toncremers; rene hagen; duggen; Theo Vermeulen; r weewer
Cc: ‘Hans Emans | Emans Media’; ‘Vincent Vreeken’; info; ‘Siebe Weide’; ‘Franjola van Hellemond (KCO)’
Subject: Re: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 (de definitieve reactie)

Ach, ach toch.
Ik ken deze mijnheer niet.
Wel is het goed dat hij zich niet identificeerd (sic) met de brandraad.
Mijn mening: Michel Walhof: gefeliciteerd!!!
Ik zal uw deskundigheid, en die van de positief ingestelde overige aanwezigen niet tussen aanhalingstekens zetten. Dat zou erg onbeleefd, ongepast en vooral onterecht zijn. Het zou daarnaast en vooral geweld doen aan de intentie.
Tot slot, mijneer (sic) Cremers, verwijdert u svp mijn mailadres uit uw bestand.
Ik was aanwezig op persoonlijke titel, en kan derhalve melden dat ik niet van uw reacties gediend ben.
Veel succes en plezier in uw werk.

Marcel Hanssen.

PS. Het verder verspreiden van mijn reactie is niet toegestaan.
PPS. Ik had een ander doel voor ogen. Zeker geen polemiek.

————————————————————–

Geachte Heer Hanssen,

Mijn tekst staat vol met argumenten en feiten. Dat kan van het persbericht van de Brandraad’09 en van uw mail niet gezegd worden. Dat is nu precies wat zo storend is aan dat bericht. Ook nu gaat u op niet 1 argument in. Een zwaktebod.

Er deden zich twee branden in musea voor en de raad matigt zich aan met beschuldigende vinger naar die musea te wijzen en hen te verwijten dat die branden veroorzaakt werden door: “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”. Waar is een dergelijke conclusie op gebaseerd? Ik heb uitgebreid, aan de hand van vele voorbeelden, getracht duidelijk te maken dat die conclusie volledig onjuist is.

Persoonlijke titel? Met vermelding van uw baan, werkgever en gebruikmakend van uw zakelijk e-mail adres? U was op persoonlijke titel aanwezig en ‘derhalve'(?) niet van mijn reacties gediend? Begrijp ik dat u wel van mijn reacties gediend zou zijn als u niet op persoonlijke titel aanwezig was geweest? Een redeneertrant die al net zo bizar is als die uit het persbericht.

Het kan toch niet zo zijn dat jullie een ongefundeerd persbericht de wereld in slingeren en dan weigeren op argumenten in te gaan? Het is logisch dat ik dan de deskundigheid tussen haakjes plaats.

Ter informatie: ik ontving inmiddels binnen en buiten de erfgoedwereld meerdere adhesiebetuigingen, inclusief van – en dit is heel interessant – een leidinggevende van een van de Brandraadleden. Blijkbaar is u in mijn tekst ontgaan dat een van de ‘positief ingestelde overige’ leden van de Brandraad zich tegenover mij gedistantieerd heeft van het persbericht.

De intentie van de Brandraad heb ik aanvankelijk niet betwijfeld. Om die reden werkte ik mee aan de voorbereidingen. Het persbericht is beneden alle peil. Daar reageerde ik MET argumenten op.

Er stond u een ander doel voor ogen dan een polemiek? Jammer dat u niet vermeldt welk doel dat dan is. Het uitblijven van (enige reactie op) argumenten en onduidelijkheid over het doel nodigt juist uit tot polemiek.

Overigens: ik kom in de museale wereld AON nogal eens tegen en iedere keer valt het weer op dat AON blijkbaar niet alleen moeite heeft met argumenteren maar ook met het inschatten van risico’s (uw vak toch?).

Was AON niet de verzeringsmakelaar die betrokken was bij het Museon en de geroofde diamantententoonstelling? Was AON ook niet als verzekeringsmakelaar betrokken bij het leeggeroofde Westfries Museum? Blijkbaar gebeuren de door AON uitgevoerde risicoanalyses even slordig als de slordigheid waarmee het persbericht van de Brandraad’08 werd opgesteld. Slordigheid is troef, zie ook de slordigheid waarmee u uw e-mail aan mij schreef…

Ik heb uw mail ongewijzigd, dus inclusief de diverse taalfouten, en het antwoord dat u nu leest op mijn site gepubliceerd onder de titel: AON deelnemer van de Brandraad’08 mailt wel naar aanleiding van mijn kritiek, maar reageert niet inhoudelijk.

Ton Cremers

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

June 12th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , ,

(revisie 12 juni 2008)

—– Oorspronkelijk bericht —–
Van: “Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo)” [museum-security@museum-security.org]
Verzonden: 05/04/2008 10:02 AM ZE2
Aan: “‘Agnes Lamain'” <A.Lamain@aqua.nl>; <toncremers@museum-security.org>; <rene.hagen@nifv.nl>; <duggen@erfgoedinspectie.nl>; <Theo.Vermeulen@KB.nl>; <r.weewer@brandweer-amsterdam-amstelland.nl>; Marcel Hanssen
Cc: “‘Hans Emans | Emans Media'” <hans.emans@emansmedia.nl>; “‘Vincent Vreeken'” <v.vreeken@beveiliging.nl>; <info@mondriaanfoundation.nl>; “‘Siebe Weide'” <SWeide@museumvereniging.nl>; “‘Franjola van Hellemond (KCO)'” <fvanhellemond@kco.nl>
Onderwerp: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 (de definitieve reactie) [Virus Checked]

De definitieve reactie op het persbericht van de Brandraad’08 over brandbeveiliging en de erfgoedsector.

zie de bijlage (ook gepubliceerd op: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/)

Ton Cremers

http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl
http://www.museum-security.org
—–Original Message—–
From: Marcel_Hanssen@aon.nl [mailto:Marcel_Hanssen@aon.nl]
Sent: Sunday, May 04, 2008 12:06 PM
To: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo); ‘Agnes Lamain’; toncremers; rene hagen; duggen; Theo Vermeulen; r weewer
Cc: ‘Hans Emans | Emans Media’; ‘Vincent Vreeken’; info; ‘Siebe Weide’; ‘Franjola van Hellemond (KCO)’
Subject: Re: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 (de definitieve reactie)

Ach, ach toch.
Ik ken deze mijnheer niet.
Wel is het goed dat hij zich niet identificeerd (sic) met de brandraad.
Mijn mening: Michel Walhof: gefeliciteerd!!!
Ik zal uw deskundigheid, en die van de positief ingestelde overige aanwezigen niet tussen aanhalingstekens zetten. Dat zou erg onbeleefd, ongepast en vooral onterecht zijn. Het zou daarnaast en vooral geweld doen aan de intentie.
Tot slot, mijneer (sic) Cremers, verwijdert u svp mijn mailadres uit uw bestand.
Ik was aanwezig op persoonlijke titel, en kan derhalve melden dat ik niet van uw reacties gediend ben.
Veel succes en plezier in uw werk.

Marcel Hanssen.

PS. Het verder verspreiden van mijn reactie is niet toegestaan.
PPS. Ik had een ander doel voor ogen. Zeker geen polemiek.

————————————————————–

Geachte Heer Hanssen,

Mijn tekst staat vol met argumenten en feiten. Dat kan van het persbericht van de Brandraad’09 en van uw mail niet gezegd worden. Dat is nu precies wat zo storend is aan dat bericht. Ook nu gaat u op niet 1 argument in. Een zwaktebod.

Er deden zich twee branden in musea voor en de raad matigt zich aan met beschuldigende vinger naar die musea te wijzen en hen te verwijten dat die branden veroorzaakt werden door: “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”. Waar is een dergelijke conclusie op gebaseerd? Ik heb uitgebreid, aan de hand van vele voorbeelden, getracht duidelijk te maken dat die conclusie volledig onjuist is.

Persoonlijke titel? Met vermelding van uw baan, werkgever en gebruikmakend van uw zakelijk e-mail adres? U was op persoonlijke titel aanwezig en ‘derhalve'(?) niet van mijn reacties gediend? Begrijp ik dat u wel van mijn reacties gediend zou zijn als u niet op persoonlijke titel aanwezig was geweest? Een redeneertrant die al net zo bizar is als die uit het persbericht.

Het kan toch niet zo zijn dat jullie een ongefundeerd persbericht de wereld in slingeren en dan weigeren op argumenten in te gaan? Het is logisch dat ik dan de deskundigheid tussen haakjes plaats.

Ter informatie: ik ontving inmiddels binnen en buiten de erfgoedwereld meerdere adhesiebetuigingen, inclusief van – en dit is heel interessant – een leidinggevende van een van de Brandraadleden. Blijkbaar is u in mijn tekst ontgaan dat een van de ‘positief ingestelde overige’ leden van de Brandraad zich tegenover mij gedistantieerd heeft van het persbericht.

De intentie van de Brandraad heb ik aanvankelijk niet betwijfeld. Om die reden werkte ik mee aan de voorbereidingen. Het persbericht is beneden alle peil. Daar reageerde ik MET argumenten op.

Er stond u een ander doel voor ogen dan een polemiek? Jammer dat u niet vermeldt welk doel dat dan is. Het uitblijven van (enige reactie op) argumenten en onduidelijkheid over het doel nodigt juist uit tot polemiek.

Overigens: ik kom in de museale wereld AON nogal eens tegen en iedere keer valt het weer op dat AON blijkbaar niet alleen moeite heeft met argumenteren maar ook met het inschatten van risico’s (uw vak toch?).

Was AON niet de verzeringsmakelaar die betrokken was bij het Museon en de geroofde diamantententoonstelling? Was AON ook niet als verzekeringsmakelaar betrokken bij het leeggeroofde Westfries Museum? Blijkbaar gebeuren de door AON uitgevoerde risicoanalyses even slordig als de slordigheid waarmee het persbericht van de Brandraad’08 werd opgesteld. Slordigheid is troef, zie ook de slordigheid waarmee u uw e-mail aan mij schreef…

Ik heb uw mail ongewijzigd, dus inclusief de diverse taalfouten, en het antwoord dat u nu leest op mijn site gepubliceerd onder de titel: AON deelnemer van de Brandraad’08 mailt wel naar aanleiding van mijn kritiek, maar reageert niet inhoudelijk.

Ton Cremers

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

June 12th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , ,

Persiflage

Onderstaand ‘persbericht’ is een persiflage op het ‘persbericht’ van de Brandraad’08. Tot mijn verbijstering hebben vrijwel alle Nederlandse kranten mijn nonsens bericht gepubliceerd ongeacht het feit dat 6 van de 7 onder het bericht vermelde ‘experts’ al jaren dood zijn.

Bewezen is wat te bewezen was: als je baarlijkse nonsens zoals het bericht van de Brandraad’08 over de erfgoedsector naar het ANP stuurt dan is de kans heel groot dat het in alle kranten komt. Een leerzame ervaring.

Ton Cremers

PERSBERICHT
10 mei 2008
NEDERLANDSE FASTFOODSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S

Bij een groot aantal fastfoodrestaurants zoals McDonald’s, Burger King,Wimpy’s en Kentucky Fried Chicken staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda. Een recente brand in de fastfoodsector zoals op 4 mei 2008 bij McDonald’s in Rijswijk kan ook elders uitbreken. Dat concludeert de Brandraad0,8 tijdens haar eerste bijeenkomst op 10 mei te Lekkerkerk. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen behoren tot de belangrijkste oorzaken.

De Brandraad0,8 bestaat uit zes deskundigen op het snijvlak van brandveiligheid en horeca die zich op persoonlijke titel hebben gebogen over de brandveiligheid in de Nederlandse fastfoodsector. De raad is opgericht naar aanleiding van de brand bij McDonald’s in Rijswijk en heeft tot doel om brandveiligheid in de fastfoodsector hoger op de maatschappelijke agenda te zetten.

16 miljoen smulpapen

De Brandraad wijst er op dat uitbaters in de fastfoodsector een verantwoordelijkheid hebben jegens 16 miljoen Nederlandse smulpapen. Door de hoeveelheid betrokken partijen bij brandbeveiliging zoals overheden, fastfoodsector en de brandweer, zijn verantwoordelijkheden niet altijd helder afgebakend. Bovendien blijkt dat de aandacht voor brandgevaar in veel gevallen pas oplaait na een incident elders. Bij het beslissen over een pakket brandpreventiemaatregelen zijn de uitbaters van snackbars en andere ondernemers in de fastfoodsector vaak niet volledig geïnformeerd en laten zij zich soms leiden door vooroordelen. De Brandraad stelt bijvoorbeeld vast dat de fastfoodsector noodzakelijke preventiemaatregelen zoals sprinklerinstallaties of compartimentering in hun etablissementen niet zelden ten onrechte afwijst op hygiënische gronden.

Verhoging brandveiligheid in de toekomst

De Brandraad signaleert dat de aandacht voor brandbeveiliging in de fastfoodsector weliswaar groeit, maar dat er nog het nodige te winnen valt. Het bewustzijn van de risico’s van brand en de kennis over de organisatorische en technische preventiemaatregelen moet hogere prioriteit krijgen bij ieder die verantwoordelijkheid draagt voor het uitbaten van fastfood. Dit betekent ook dat er vooraf heldere veiligheidsdoelen en regels gesteld moeten worden, zodat de verantwoordelijken hierop aangesproken kunnen worden als het misgaat.

Door de stijgende consumptie is het belang van fastfood in onze maatschappij sterk toegenomen. De investeringen die worden gedaan in de veiligheid van de fastfoodsector blijven bij deze groei achter. Dat aan brandveiligheid een prijskaartje hangt, zou geen hindernis mogen vormen bij het nemen van preventieve maatregelen.

Noot voor de redactie

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met:

Auguste Escoffier: +336-563179759
Jan van der Heijden: 06-289092629
Simon A. Tyricus: +44104487083

Deelnemers Brandraad0,8

Auguste Escoffier, grondlegger hedendaagse Franse kookkunst

Jan van der Heijden, uitvinder van de straatlantaarn, auteur van ‘Bericht Wegens de Nieuw geïnventeerde En Geoctroyeerde Slangbrandspuiten’ en initiator van de Brandraad0,8

Simon A. Tyricus, Amsterdamse meesterchef, lector kookacademie en restaurant uitbater.

Colonel Sanders, director risk control Kentucky Fried Chicken Global Risk Consulting

Henry S. Parmalee uit New Haven,USA, uitvinder van de eerste automatische sprinklerkop

James McLamore and David Edgerton, grondleggers van de Burger King keten en internationaal gerenommeerde adviseurs in de fastfoodsector.

De Brandraad0,8 kwam op 10 mei 2008 voor het eerst bijeen en heeft de ambitie uit te groeien tot een jaarlijkse conferentie over brandveiligheid, waarbij het thema elk jaar verandert. Naast een kern van vaste gasten zal de samenstelling van de raad aangepast worden aan het thema dat per jaar gekozen wordt.

 

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

 

May 9th, 2008

Posted In: Brandraad08

Meteen na mijn eerste protest tegen het ongefundeerde persbericht van de Brandraad’08 deelde een brandraadlid mij mede bij nader inzien niet achter dat persbericht te staan en dat het bericht er heel anders had uitgezien wanneer ik (ondergetekende) aanwezig was geweest. Na 2,5 uur vergaderen genoten de brandraadleden op kosten van sprinklerbedrijf Aqua een aperitief en deden zich tegoed aan een luxueus diner. Na dat diner was het namens Michel Walhof van Aqua+ geschreven persbericht als toetje gepresenteerd en niemand had, aldus dit brandraadlid, nog zin zich kritisch over dat bericht te buigen. Diezelfde deelnemer aan de raad heeft mij in meerdere gesprekken gezegd mijn kritiek op het persbericht te delen en van deze situatie veel geleerd te hebben.

Rene Hagen, lector aan de brandweeracademie en officieel woordvoerder van de Brandraad, liet meteen na het verschijnen van het persbericht in Trouw weten dat ‘aantallen niet gegeven kunnen worden’. Hiermee distantieerde hij zich feitelijk van de veel te stellige conclusies in het persbericht.

Een derde deelnemer aan de raad mailde mij dat de raad verwacht had dat het persbericht verkeerd zou kunnen worden geïnterpreteerd door de pers. Dit is een feitelijke distantiering van het persbericht. Verkeerd geïnterpreteerd door de pers? Blijkbaar had de raad zelf al twijfels over de inhoud van het persbericht. Waarom zou je anders moeten vrezen dat de pers het bericht verkeerd zou kunnen interpreteren? Als die twijfel er was dan had de raad meer tijd moeten nemen met het uitgeven van het bericht. Er was immers helemaal geen haast.

Een vierde Brandraadlid, Marcel Hanssen, mailde mij om te benadrukken: “Ik was aanwezig op persoonlijke titel” en durft het blijkbaar niet aan op basis van zijn professionele bezigheden zich achter het persbericht te scharen. In diezelfde e-mail schreef Hanssen: “Michel Walhof: gefeliciteerd!!!”. Blijkbaar ziet hij sprinklerverkoper Walhof, ik deed dat vanaf het begin, als de centrale figuur achter het persbericht. Een felicitatie met drie uitroeptekens lijkt wel heel erg veel op ‘wiens kogelbiefstuk men eet, diens woord men spreekt’.

Volgens het persbericht zouden alle Brandraadleden op persoonlijke titel aan het overleg hebben deelgenomen. Het is niet vreemd dat ze desondanks het persbericht hebben ondertekend met al hun professionele informatie. Tenslotte moest het persbericht van de raad enig gewicht hebben. ‘Op persoonlijke titel’ betekent feitelijk dat men zich professioneel niet achter het persbericht durft te scharen en niet ter verantwoording wil worden geroepen.  De Brandraad’08 had op een heel andere wijze veel gewicht kunnen geven aan het persbericht en wel door met goed onderbouwde argumenten te komen.

Wat gaat de raad nu doen? Het lijkt mij dat er een nieuw, corrigerend persbericht moet komen.

Er zijn drie opties:

1. De resterende drie leden van de raad laten in de pers weten dat ze zich distantiëren van de leden die zich gedistantieerd hebben van het oorspronkelijke persbericht;

2. De raad laat weten dat de leden die zich distantieerden van het persbericht dat deden door een misverstand binnen de raad over het oorspronkelijke persbericht en alsnog achter dat bericht staan;

3. De raad is eindelijk bereid op argumenten in te gaan – dat deed men tot nu toe niet – en komt met een nieuw persbericht waarin alle conclusies uit het eerste bericht onderbouwd worden, of waarin van die conclusies afstand wordt genomen.

Mijn verwachting: de Brandraad’08 zal zich blijven hullen in een instemmend stilzijgen.

We wachten af.

Ton Cremers
9 mei 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

May 9th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , , ,

Het persbericht van de Brandraad’08 begint met:

Bij een groot aantal musea, archieven, bibliotheken en monumenten staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda.

Niet hoog genoeg op de agenda? De Brandraad’08 verkondigt hier klinkklare nonsens en dat is met feiten aan te tonen.

In 2002 vond onder aansturing van het Instituut Collectie Nederland de zogenaamde Haagse Pilot plaats waar 18 erfgoedbeheerders uit Den Haag gezamenlijk werkten aan hun calamiteitenplannen. De Haagse brandweer nam aan die pilot deel, en wel brandweercommandant Rob Brons. Na afsluiting van dit project, men kwam vijf keer bijeen, werd het Haagse Preventienetwerk opgericht. Aan dat netwerk heeft vanaf het begin brandweerman Bert Vis deelgenomen. Dat netwerk komt enkele keren per jaar bijeen. De Haagse pilot werd gevolgd door overeenkomstige projecten in Delft, Leiden, Antwerpen, Mechelen en Rotterdam.

Momenteel zijn er over heel Nederland, met uitzondering van Friesland en Drente (die gaan mogelijk dit jaar van start), onder aansturing van de provinciale museumconsulenten en met participatie van alle brandweerregio preventieprojecten gaande waar honderden musea, bibliotheken, archieven, kastelen en molens aan deelnemen. In al die projecten staat brandbeveiliging centraal.

Brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda?: KLETSKOEK.

Lees verder

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

 

Ton Cremers
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

May 7th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , ,

Het persbericht van de Brandraad’08 begint met:

Bij een groot aantal musea, archieven, bibliotheken en monumenten staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda.

Niet hoog genoeg op de agenda? De Brandraad’08 verkondigt hier klinkklare nonsens en dat is met feiten aan te tonen.

In 2002 vond onder aansturing van het Instituut Collectie Nederland de zogenaamde Haagse Pilot plaats waar 18 erfgoedbeheerders uit Den Haag gezamenlijk werkten aan hun calamiteitenplannen. De Haagse brandweer nam aan die pilot deel, en wel brandweercommandant Rob Brons. Na afsluiting van dit project, men kwam vijf keer bijeen, werd het Haagse Preventienetwerk opgericht. Aan dat netwerk heeft vanaf het begin brandweerman Bert Vis deelgenomen. Dat netwerk komt enkele keren per jaar bijeen. De Haagse pilot werd gevolgd door overeenkomstige projecten in Delft, Leiden, Antwerpen, Mechelen en Rotterdam.

Momenteel zijn er over heel Nederland, met uitzondering van Friesland en Drente (die gaan mogelijk dit jaar van start), onder aansturing van de provinciale museumconsulenten en met participatie van alle brandweerregio preventieprojecten gaande waar honderden musea, bibliotheken, archieven, kastelen en molens aan deelnemen. In al die projecten staat brandbeveiliging centraal.

Brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda?: KLETSKOEK.

Lees verder

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

 

Ton Cremers
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

May 7th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , ,

In diverse teksten reageerde ik afgelopen week op het door de Brandraad’08 gepubliceerde persbericht. Deze teksten zijn te lezen op: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/
Hoewel het persbericht van de Brandraad’08 slechts 1 pagina beslaat bevat het bericht zo veel vaagheden, ongefundeerde conclusies en verwijtende uitspraken dat mijn reacties in totaal een (te) groot aantal pagina’s beslaan. (more…)

May 2nd, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

In diverse teksten reageerde ik afgelopen week op het door de Brandraad’08 gepubliceerde persbericht. Deze teksten zijn te lezen op: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/
Hoewel het persbericht van de Brandraad’08 slechts 1 pagina beslaat bevat het bericht zo veel vaagheden, ongefundeerde conclusies en verwijtende uitspraken dat mijn reacties in totaal een (te) groot aantal pagina’s beslaan. (more…)

May 2nd, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brandraad’08: NEDERLANDSE ERFGOEDSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S

Brandbeveiliging staat zeer hoog op de agenda bij de Nederlandse erfgoedbeheerders. Close reading van persbericht Brandraad leidt tot heel veel vraagtekens. (more…)

May 1st, 2008

Posted In: Brandraad08

Die vraag zal onbeantwoord blijven doordat de Brandraadleden blijkbaar besloten hebben geen argumenten aan te dragen en niet op argumenten in te gaan.

Het persbericht wijst slechts met verwijtende vinger naar de erfgoedsector zonder inzicht te geven in feiten of aantallen en bruikbaar advies te geven.

Wat heeft die erfgoedsector aan een ongefundeerd persbericht waar slechts in vermeld wordt dat brandbeveiliging bij een groot aantal erfgoedbeheerders niet hoog genoeg op de agenda staat en geslachtofferde musea bovendien te lezen krijgen dat de branden in hun musea ontstonden door onduidelijkheid over verantwoordelijkheden (dus: slechte organisatie), onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen?

Het verwijt dat de Brandraad’08 maakt klopt niet, dat is met feiten aan te tonen, en lost niets op.

Wat was de motivatie van de Brandraad’08 om zo’n bericht de wereld in te sturen?

Het zal een raadsel blijven.

Ton Cremers

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

May 1st, 2008

Posted In: Brandraad08

Die vraag zal onbeantwoord blijven doordat de Brandraadleden blijkbaar besloten hebben geen argumenten aan te dragen en niet op argumenten in te gaan.

Het persbericht wijst slechts met verwijtende vinger naar de erfgoedsector zonder inzicht te geven in feiten of aantallen en bruikbaar advies te geven.

Wat heeft die erfgoedsector aan een ongefundeerd persbericht waar slechts in vermeld wordt dat brandbeveiliging bij een groot aantal erfgoedbeheerders niet hoog genoeg op de agenda staat en geslachtofferde musea bovendien te lezen krijgen dat de branden in hun musea ontstonden door onduidelijkheid over verantwoordelijkheden (dus: slechte organisatie), onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen?

Het verwijt dat de Brandraad’08 maakt klopt niet, dat is met feiten aan te tonen, en lost niets op.

Wat was de motivatie van de Brandraad’08 om zo’n bericht de wereld in te sturen?

Het zal een raadsel blijven.

Ton Cremers

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

May 1st, 2008

Posted In: Brandraad08

Zonder enige motivatie stelt de Brandraad in het persbericht van 23 april 2008 dat “de erfgoedsector noodzakelijke preventiemaatregelen als sprinklerinstallaties of compartimentering in historische gebouwen niet zelden ten onrechte afwijst op esthetische gronden.” Waar heeft men die wijsheid vandaan? Het zal toch niet zo zijn dat men deze conclusie over een paar duizend organisaties trok op basis van de opmerking van een enkele museumdirecteur?

Het zal ook met deze vooronderstelling wel net zo zijn als de overige conclusies in het persbericht: “Aantallen ontbreken” (Rene Hagen, Brandraadlid in Trouw van 24 april 2008).

In het Besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten van de staatssecretaris van OCW Aad Nuis (BRRM: Besluit van 27 maart 1997, houdende nieuwe regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van het herstel van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997)) worden kosten voor “installaties ter voorkoming van brand” in artikel 16 als subsidiabel beschouwd.

Deze kosten worden door de staatssecretaris gezien als “noodzakelijk (zijn) om de onderdelen van een beschermd monument, die monumentale waarde bezitten te herstellen of te conserveren.”
In artikel 28 staat zelfs dat een installatie ter voorkoming van brand verplicht kan worden gesteld:

“Onze minister kan de eigenaar verplichten het beschermd monument te voorzien van een of meer installaties ter voorkoming van brand of blikseminslag ter bescherming van de monumentale waarde van dat beschermd monument.”
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft in 2000 een publicatie uitgegeven waarin de mogelijkheden voor molens om op basis van het BRRM subsidie te krijgen voor het installeren en onderhoud van sprinklers (!) worden uitgelegd. Het lijkt mij dat dit mutatis mutandis ook van toepassing is voor andere monumenten. Ik geef toe dat de formulering ‘installaties ter voorkoming van brand’ misverstanden kan oproepen, maar ga er van uit dat de interpretatie door DRMZ juist is.

De mededeling van de Brandraad over de afwijzing van noodzakelijke brandbeveiligingsmaatregelen op basis van esthetische bezwaren in historische gebouwen druist dus in tegen het beleid van het Ministerie van OCW waarin dergelijke maatregelen in monumentale gebouwen gesubsidieerd en zelfs dwingend voorgeschreven kunnen worden.

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

Ton Cremers
30 april 2008

http://www.museum-security.org

http://www.museumbeveiliging.com

http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl
 

April 30th, 2008

Posted In: Brandraad08

In vorige berichten meende ik meer dan voldoende gereageerd te hebben op het misleidende en inacceptabel generaliserende persbericht van de Brandraad08.

Blijkbaar was het niet voldoende want op Brandveilig.com komt eindelijk de aap uit de mouw. Onder de titel Nederlandse erfgoedsector onvoldoende bewust van brandrisico’s staat daar te lezen:

“De raad stelt bijvoorbeeld vast dat de erfgoedsector noodzakelijke preventiemaatregelen zoals sprinklerinstallaties of compartimentering in historische gebouwen niet zelden ten onrechte afwijst op esthetische gronden.”

Weer een vaststelling zonder enige grond.

Gisteren gaf ik al aan dat de conclusies van de Raad ongefundeerd en zelfs misleidend zijn:
http://www.museumbeveiliging.com/2008/04/28/persbericht-brandraad-misleidend-en-ongefundeerd/

In eerdere artikelen ging ik uitgebreid in op de stappen die de Nederlandse erfgoedsector de afgelopen twee decennia nam om juist de brandveiligheid, het risicobewustzijn en de kennis van preventie te vergroten.

Zie voor die artikelen: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/

De Raad ging geheel aan die inspanningen van de rfgoedsector voorbij en trok zijn conclusies enkel en alleen gebaseerd op de brand in het Armandomuseum en de citaten in de pers van een handvol museumdirecteuren.
Citaten overigens, laat dat duidelijk zijn, waar ik helemaal niet blij mee was. Ze getuigden namelijk alleen van vooroordelen tegen sprinklers.

Ik heb die vooroordelen met cijfers en argumenten uitgebreid bestreden: http://www.museumbeveiliging.com/sprinklerdiscussie.pdf

De nieuwe conclusie van de Raad zoals vermeld in Brandveilig.com dat ‘de erfgoedsector’ sprinklers en compartimentering ‘op esthetische gronden’ afwijst slaat nergens op. Deze conclusie is in strijd met de feiten en waarschijnlijk gebaseerd op de mening van 1 museumdirecteur zoals die 11 oktober 2007 te lezen was in De Volkskrant.

Er zijn vele voorbeelden die die mening tegenspreken en op grond waarvan de Raad heel andere conclusies had kunnen trekken.

Toont een bezoek aan CODA (Cultuur Onder Dak Apeldoorn) aan dat musea helemaal niet bang zijn voor het gebrek aan esthetiek van sprinklers?

De musea? Net zo’n onmogelijk te beantwoorden vraag als de door de Brandraad getrokken conclusie mogelijk is want ik geef hier slechts 1 museum als voorbeeld.

De archieven in Zierikzee, Schiedam en Rotterdam zijn voorzien van sprinklers. CODA breidt momenteel de sprinklerinstallatie uit met sprinklers in de bibliotheek. De provinciale bibliotheek in Middelburg, de Koninklijke Bibliotheek en de prachtige nieuwe bibliotheek van de universiteit in Wageningen zijn voorzien van sprinklers.

Er zijn meer musea met sprinklers. Dus zo uit het blote hoofd kan ik tegenover de veel te snelle conclusie van de Raad en de mening van 1 museumdirecteur meer dan een handvol erfgoedbeheerders noemen die sprinklers hebben. De conclusie van de Brandraad dat DE erfgoedsector geen sprinklers wil op esthetische gronden raakt dus kant noch wal. Dat komt er van als je meent te moeten generaliseren….

De conclusie van de Raad dat DE erfgoedsector geen compartimentering wil hebben om esthetische gronden is helemaal uit de duim gezogen.
Daar is geen enkel voorbeeld van. Integendeel: Hans Buurman, zakelijk directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, hield op de sprinklerbijeenkomst van de Museumvereniging op 7 februari 2007 in Utrecht een uitgebreid betoog over de brandcompartimentering in zijn museum.

Michel Walhof, sprinklerverkoper en oprichter van de Brandraad, was nota bene aanwezig bij die presentatie.

De Rijksgebouwendienst publiceerde circa tien jaar geleden een zeer boeiend boekje over alle brandpreventieve maatregelen in Paleis het Loo.

Met name de brandcompartimentering is daar op een zeer creatieve wijze gerealiseerd.

Het is niet waar dat de erfgoedsector op esthetische gronden tegen compartimentering is. Een dergelijk esthetisch verzet zou bovendien binnen de kortste keren door Bouwbesluit en Bouwverordening worden ingehaald.

Was het oorspronkelijke persbericht van de Raad al nergens op gebaseerd, deze aanvullende conclusies door een anoniem lid van de Raad in Brandveilig.com tonen overduidelijk aan dat de (voorzitter en oprichter van de) Raad een nauwelijks verholen agenda had: de verkoop van sprinklers.

Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks door de strot geduwd door de erfgoedsector te diffameren als ondeskundig en slechts gericht op esthetische overwegingen.

Laten we het er maar op houden dat de Raad zich eigenlijk bewust is ongefundeerde conclusies te trekken en daartoe Rene Hagen, een van de leden, citeren toen hij in de provinciale pers toegaf: “… er zijn geen aantallen bekend”.

DAT is de waarheid. De Raad trok zijn conclusies zonder de werkelijke feiten te kennen.

De vraag dringt zich op of de erfgoedvertegenwoordigers in de Raad, Nina Duggen en Theo Vermeulen, zich kunnen scharen achter de citaten van hun collega Raadleden in de pers en met name in Brandveilig.com.

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

Ton Cremers
29 april 2008

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

April 29th, 2008

Posted In: Brandraad08

Het persbericht van de Brandraad08 (23 april 2008) begint met de conclusie dat bij een groot aantal erfgoedbeheerders onduidelijkheid over verantwoordelijkheden bestaat, dat er een gebrekkig risicobesef en onvoldoende kennis over preventiemaatregelen is. Dat liegt er niet om.

Je vraagt je af hoe de Brandraad aan die conclusies komt.

Op geen enkele manier wordt daar duidelijkheid over gegeven. Er wordt slechts verwezen naar twee recente museumbranden.

Van een Brandraad had je mogen verwachten dat die branden geanalyseerd werden en dat mogelijk op basis van die analyse conclusies waren getrokken.

Op basis van de analyse van twee zeer verschillende branden hadden zo wie zo geen conclusies kunnen worden getrokken de hele erfgoedsector betreffend.

Ieder incident moet op eigen merites beoordeeld worden en pas nadat zich een aantal overeenkomstige incidenten voordoet bij overeenkomstige organisaties is het mogelijk, met enige voorzichtigheid, conclusies te trekken over alle soortgelijke organisaties.

Er zijn in Nederland circa 1000 tot 1200 musea. Hoeveel bibliotheken en archieven er zijn weet ik niet, maar een heel conservatieve schatting is dat het er ook minstens 1000 moeten zijn.

Dus, wanneer we de hele erfgoedsector over een kam scheren, zoals de Brandraad doet, dan deden zich in 2000, beperkt vergelijkbare instellingen twee branden voor.

Stel dat er zich jaarlijks twee branden in de erfgoedsector voor zouden doen en dat dan over een groot aantal jaren, dan betekent dat dat iedere erfgoedinstelling statistisch eens in de 1000 jaar door brand kan worden getroffen.

Statistiek helpt hier niet om conclusies te trekken over de kwaliteit van de brandbeveiliging. Het blijft namelijk altijd mogelijk dat de brandveiligheid zeer te wensen over laat maar dat er toch geen brand komt.

Nog minder is het mogelijk op basis van een enkel brandincident conclusies over een groot deel van de sector te trekken. De door de Brandraad geformuleerde conclusies zijn daarom ongefundeerd.

Het persbericht van de Brandraad is niet alleen ongefundeerd maar ook bewust misleidend.

Deze Brandraad – petje af voor de slim gekozen naam – is een initiatief van Michel Walhof, directeur van een sprinklerbedrijf. De Brandraadleden namen ‘op persoonlijke titel’ deel aan de Brandraad maar worden in de ondertekening wel allemaal met bijna volledige functies vermeld.

In een SPITS interview wordt Michel Walhof wel ‘voorzitter van het European Fire Sprinkler Network’ genoemd, maar daar blijft zijn directeurschap van een sprinklerbedrijf onvermeld. Dat kan geen toeval zijn.

Wat is dat European Fire Sprinkler Network?

Een bezoekje aan de site geeft al meteen duidelijkheid. Dat Network is: “een samenwerkingsverband tussen bedrijven en instanties op het gebied van brandbeveiliging, alsmede politieke en andere(?) organisaties, die tot gezamenlijk doel hebben het gebruik van sprinklers te bevorderen om zodoende mensen , bezittingen en het milieu te beschermen tegen ( de gevolgen van) brand. “.

Daar gaat het dus om: de verkoop van sprinklers.

Wie zitten in dat Europese netwerk: verzekeraars, installateurs en sprinklerverkopers. Geen enkele politieke of overheidsorganisatie.

Die door Walhof geïnitieerde Brandraad is niets anders dan een lokale kopie van het Europese netwerk met als doel sprinklers te verkopen. Daar had die Brandraad best wel wat meer duidelijkheid over mogen geven. Door die duidelijkheid achterwege te laten is het persbericht van de Brandraad niet alleen ongefundeerd maar ook misleidend.

Genoeg kritiek.

Laat ik de Brandraad een handje helpen en hun duidelijk maken hoe zo’n persbericht er uit had moeten zien:

“De Brandraad08, opgezet door Michel Walhof, directeur van sprinklerbedrijf Aqua en voorzitter van de European Fire Sprinkler Network, kwam 23 april 2008
in Brummen bijeen.

Deelnemers aan die Brandraad waren: 1, 2, 3, 4,…..

De Brandraad heeft op basis van de volgende bevindingen 1, 2, 3, ……. geconstateerd dat:

1. de Nederlandse erfgoedwereld de afgelopen 20 jaar veel initiatieven heeft ontwikkeld om de veiligheidszorg, inclusief de brandveiligheid, op een hoger plan te brengen;

2. zich recent twee ernstige brandincidenten hebben voorgedaan;

3. op basis van uitgebeid onderzoek (nader toe te lichten) binnen de erfgoedsector, er kennelijk nog verbeterpunten zijn in de brandbeveiliging.

Die verbeterpunten zijn:

1,2,3, 4,……

Op basis van deze constateringen doet de Brandraad de volgende aanbevelingen:

1, 2, 3, 4,…….”

Een dergelijk persbericht had kunnen leiden tot een vruchtbaar gesprek met de erfgoedwereld over de brandbeveiliging.

De Brandraad kwam eenmalig bijeen op 23 april van 14.00 tot 16.00 uur waarna de sessie werd afgesloten met een aperitief en een diner.

Een vergadering van twee uur tussen deelnemers van zeer diverse pluimage waarvan de meesten elkaar voor de eerste keer ontmoetten en dan na twee uur al vergaande conclusies trekken over de brandveiligheid van circa 2000 onderling zeer verschillende instellingen?

Opmerkelijk, heel opmerkelijk

Ton Cremers
28 april 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

April 28th, 2008

Posted In: Brandraad08, commentaar

Gisteren schreef ik al een reactie op het persbericht van de zogenaamde Brandraad08. Dat bericht is te lezen op:
http://www.museumbeveiliging.com/2008/04/24/sprinklers-voor-de-meeste-musea-absoluut-niet-de-oplossing-persbericht-brandraad08-doet-geen-recht-aan-de-erfgoedsector/

Uit de krantenberichten van vandaag blijkt dat mijn vrees volkomen terecht was. Het dagblad Trouw, diverse provinciale bladen, De Pers en Spits publiceerden artikelen van dezelfde strekking: de musea kennen hun verantwoordelijkheden niet, hebben onvoldoende risico-inzicht en het ontbreekt aan voldoende kennis over preventieve maatregelen. Sommige kranten publiceren letterlijk de tekst uit het persbericht van de Brandraad08 waarin met verwijtende vinger naar de musea gewezen wordt en onder ander de baarlijke nonsens staat dat de brand in het Schutterijmuseum in Steyl veroorzaakt zou zijn door onduidelijke verantwoordelijkheden, onvoldoende risico-inzicht en onvoldoende kennis van preventieve maatregelen. Die brand werd gesticht door een uit een inrichting gevluchte schizofrene man en heeft helemaal niets te maken met tekortkomingen van dat museum. De Brandraad08 trapt hier na naar een geslachtofferd museum.

Geen van de kranten vermeldde dat die Brandraad08 initiatief was van een sprinkler verkoper, Michel Walhof van de firma Aqua. Dat is logisch, want in het persbericht van de Brandraad08 wordt dat, niet zonder reden, slechts zeer marginaal vermeld.

De naam Brandraad is heel slim gekozen. Het doet denken aan namen als Veiligheidsraad, beveiligingsraad, adviesraad e.d. en geeft een zweem van objectiviteit.

Die objectiviteit ontbreekt volledig. Deze Brandraad is niets anders dan een slim initiatief van een verkoopgretige sprinklerhandelaar. Het is hem gelukt vertegenwoordigers uit de erfgoedwereld te strikken voor zijn sprinklerpromotiecampagne. Er is helemaal niets idieels aan die Brandraad en, hier verdient Walhof echt een vette pluim, het is perfect gelukt kosteloos de Brandraad STER-reclame de wereld in te slingeren. Jammer genoeg hebben twee zeer integere, daar bestaat absoluut geen twijfel over, erfgoedprofessionals zich door deze slimme zakentruc om de tuin laten leiden en zich voor het karretje laten spannen van Walhof.

Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de Erfgoedinspectie zich conformeert met het diffamerende persbericht van de Brandraad over de erfgoedsector.

Wat is het probleem: Walhof en Rene Hagen (ook lid van de Brandraad en meerdere keren in de pers te lezen afgelopen dagen) hebben werkelijk geen enkel benul van hetgeen zich afspeelt in de erfgoedwereld. Dat blijkt al uit algemeenheden als: “In de sector is veel aandacht voor de aanschaf en restauratie van kunst, maar er bestaat veel onwetendheid over brandpreventie”.

De enige onwetendheid die hier tentoon wordt gespreid is de onwetendheid van Walhof over de erfgoedsector alsof musea, bibliotheken en archieven voortdurend bezig zijn met aankopen en restaureren van (kunst)objecten.

Dat Walhof helemaal niets weet van de erfgoedsector blijkt ook al uit zijn vooroordeel dat er veel onwetendheid is over brandpreventie. Hoe weet hij dat? Hoe hij dat weet was gisteren in Trouw en enkele provinciale dagbladen te lezen waar Brandraadlid Rene Hagen liet weten dat er niets klopt van die kennis over brandbeveiliging in de musea, maar dat “er geen getallen bekend zijn”.

Daarmee is het niveau van de discussie duidelijk geworden. Er zijn geen getallen bekend, maar toch worden er algemene oordelen geformuleerd. Geen beste beurt voor iemand die al zijn mails ondertekent met “Lector Brandacademie”.

Michel Walhof van Aqua stevent zonder enige nuance en zonder enige kennis over de erfgoedwereld recht op zijn bevoordeelde doel af dat het niet pluis is in het museumwereldje.

Het zal duidelijk zijn wie de verlossing kan bieden: sprinklerboer Michel Walhof, directeur van de firma Aqua is de grote verlosser uit de museale onkunde.

Pleit ik hier tegen sprinklers? Degenen die mij kennen weten dat ik me al heel lang verzet tegen alle sprinklervooroordelen. Ik ben helemaal niet tegen het gebruik van sprinklers.

Ik ben er wel op tegen dat een sprinklerverkoper parasiterend op enkele recente branden de hele museumwereld over dezelfde negatieve kam scheert om zijn zaakje te kunnen promoten.

Iedereen die de uitspraken van Walhof en Hagen in de pers leest dient zich af te vragen waar die plotselinge betrokkenheid van twee kennelijke erfgoedleken met de bescherming van cultuurgoed vandaan komt.

Mijn advies aan de musea: grote omzichtigheid betrachten met de ‘advisering’ uit de hoek van iemand die veel belang heeft bij de verkoop van een product.

Ton Cremers
25 april 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

April 25th, 2008

Posted In: Brandraad08, opinie

Zie ook: (Wir)warhoofd Rene Hagen, profeet der lage landen, alias Lou de Palingboer…

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo) [mailto:museum-security@museum-security.org]
Verzonden: do 4/24/2008 18:55
Aan: ‘Agnes Lamain’; toncremers@museum-security.org; Rene Hagen [NIFV]; duggen@erfgoedinspectie.nl; Theo.Vermeulen@KB.nl; r.weewer@brandweer-amsterdam-amstelland.nl; Marcel_Hanssen@aon.nl
CC: ‘Hans Emans | Emans Media’; ‘Michel Walhof’
Onderwerp: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008

Beste Mensen,

Heel jammer dat ik gisteren verstek moest laten gaan. Het door jullie uitgegeven persbericht doet geen enkel recht aan de vele tonnen die vanaf 1990 door de overheid en door individuele erfgoedbeheerders zijn geïnvesteerd in de veiligheidszorg, inclusief in de brandbeveiliging.

Aanvankelijk was ik verbolgen over het feit dat op de site van de Brandraad mijn naam niet is vermeld. Dat deed voor mijn gevoel geen recht aan de inspanningen die ik ter voorbereiding op de Brandraad verrichte. Na lezing van het persbericht ben ik eerlijk gezegd blij dat ik op de site noch in het bericht terug te vinden ben.

Zie als bijlage mijn reactie op het persbericht.

Groet,

Ton Cremers

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
From: Rene Hagen [NIFV] [mailto:rene.hagen@nifv.nl]
Sent: Thursday, April 24, 2008 7:26 PM
To: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo); Agnes Lamain; toncremers@museum-security.org; duggen@erfgoedinspectie.nl; Theo.Vermeulen@KB.nl; r.weewer@brandweer-amsterdam-amstelland.nl;Marcel_Hanssen@aon.nl
Cc: Hans Emans | Emans Media; Michel Walhof
Subject: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008

Wat kan iemand snel van mening veranderen. Even googelen en je ziet dat meneer Cremers recent toch heel anders tegen dit onderwerp aankeek. Jammer dat persoonlijke motieven bij sommige mensen belangrijker zijn dan een werkelijke bijdrage te leveren aan de veiligheid. Het niveau van de reactie roept bij mij geen motivatie op om hier nog verder discussie over te voeren.

Iedereen een prettige avond toegewenst,

René Hagen

Lector Brandpreventie

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Geachte Heer Hagen,

Mijn mening is NOOIT anders geweest. Ik heb me ingespannen om vooroordelen tegen sprinklers te ontzenuwen. Dat was alles.

Uw opmerking in Trouw: ,,in het algemeen is er geen aandacht voor de brandveiligheid van het cultureel erfgoed” slaat kant noch wal zeker gezien uw eigen toevoeging dat precieze aantallen niet gegeven kunnen worden. Waar is die opmerking dan op gebaseerd?

In plaats van mij verdacht te maken ware het beter in te gaan op de argumenten in mijn reactie. In die reactie gaf ik een heel uitgebreide opsomming van alle inspanningen die de musea de afgelopen jaren verrichtten.

Het is gewoonweg niet waar dat er in het algemeen geen aandacht zou zijn voor brandveiligheid. Waarom men niet altijd in staat is het gewenste niveau van brandveiligheid te bereiken heb ik ook in mijn tekst duidelijk gemaakt.

In mijn tekst is niet te lezen dat ik tegen sprinklers zou zijn.

Integendeel.

In Museumvisie, het lijfblad van de Museumvereniging, wordt een expert van het NIFV geciteerd die beweerde dat een gasblussysteem in het Armandomuseum veel schade had kunnen voorkomen. Schrijf ik nu naar die expert?

U geeft geen enkele inhoudelijke reactie. Dat deed ik wel. Het ware beter op argumenten in te gaan.

Ik ben zelf nog even aan het googelen gegaan en haalde dit uit mijn eerdere tekst over sprinklers (en vertel mij dan nu maar waar ik van mening veranderd ben):

<k uit: musea en sprinklers: als je bang bent voor waterschade….
http://www.museumbeveiliging.com/sprinklerdiscussie.pdf>

…Iedere keer weer wanneer ik me verzet tegen sprinklervooroordelen krijg ik het verwijt dat ik alle musea vol wil hangen met sprinklers.
Niets is minder waar.

Er zijn vele mogelijkheden… (p. 3) …Onderstaande tekst gaat over sprinklers, maar betekent niet – hopelijk is dat duidelijk – dat sprinklers het exclusieve recht hebben op automatische blussing van brand. (p. 3)

…Iedere keer weer worden dezelfde vooroordelen herhaald en het lijkt vrijwel nutteloos die vooroordelen op basis van argumenten en statistieken te bestrijden. Toch probeer ik het weer in onderstaande tekst. (p. 4)

…Sprinklers een perfecte en altijd doeltreffende techniek? Het antwoord op deze vraag is NEE (p. 4)

…Moeten we nu besluiten alle musea, bibliotheken en archieven te voorzien van sprinklers?

Dat zou net zo absurd zijn als de huidige overtuiging van te velen dat sprinklers nergens moeten worden geïnstalleerd. Sprinklers zijn bedoeld voor het blussen van branden daar waar de kans op brand het grootst is en het beheersbaar houden van branden daar waar brand volgens de risicoanalyse heel moeilijk beheersbaar is wanneer niet heel snel met blussen begonnen wordt (p. 8)

…Je plaatst een sprinklerinstallatie alleen op basis van een zorgvuldige risicoanalyse en natuurlijk tref je zo veel mogelijk preventie maatregelen (p. 8) </k>

Ik blijf bij de formulering dat Sprinklers voor de meeste musea absoluut niet de oplossing zijn om de doodeenvoudige reden dat sprinklers voor de hen niet haalbaar zijn vanwege de beperkte omvang van het gebouw en de zeer beperkte financiën. Die mening wijkt niet af van wat ik eerder vermeld heb.

De mededeling in het persbericht dat onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen behoren tot de belangrijkste oorzaken van brand wordt echt niet ondersteund door de brand in het Schutterijmuseum als voorbeeld te noemen. Die brand is namelijk aangestoken.

Verder: “Dat aan brandveiligheid een prijskaartje hangt zou geen hindernis mogen vormen”.  Dit getuigt van onkunde over het erfgoedveld waar minstens 80% van de organisaties zeer krap bij kas zit en geheel afhankelijk is van onbezoldigde vrijwilligers. Heeft de Brandraad gisteren sponsorplannen geformuleerd?

Dat ‘het niveau van mijn reactie geen motivatie oproept om verder te discussiëren’ zie ik als zwaktebod. Mijn reactie is namelijk niets anders dan een opsomming van feiten en, dat ontken ik niet, grondige kritiek op het persbericht. Blijkbaar is daar gewoon geen antwoord op te geven.

Ton Cremers

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

April 25th, 2008

Posted In: Brandraad08

Zie ook: (Wir)warhoofd Rene Hagen, profeet der lage landen, alias Lou de Palingboer…

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo) [mailto:museum-security@museum-security.org]
Verzonden: do 4/24/2008 18:55
Aan: ‘Agnes Lamain’; toncremers@museum-security.org; Rene Hagen [NIFV]; duggen@erfgoedinspectie.nl; Theo.Vermeulen@KB.nl; r.weewer@brandweer-amsterdam-amstelland.nl; Marcel_Hanssen@aon.nl
CC: ‘Hans Emans | Emans Media’; ‘Michel Walhof’
Onderwerp: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008

Beste Mensen,

Heel jammer dat ik gisteren verstek moest laten gaan. Het door jullie uitgegeven persbericht doet geen enkel recht aan de vele tonnen die vanaf 1990 door de overheid en door individuele erfgoedbeheerders zijn geïnvesteerd in de veiligheidszorg, inclusief in de brandbeveiliging.

Aanvankelijk was ik verbolgen over het feit dat op de site van de Brandraad mijn naam niet is vermeld. Dat deed voor mijn gevoel geen recht aan de inspanningen die ik ter voorbereiding op de Brandraad verrichte. Na lezing van het persbericht ben ik eerlijk gezegd blij dat ik op de site noch in het bericht terug te vinden ben.

Zie als bijlage mijn reactie op het persbericht.

Groet,

Ton Cremers

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
From: Rene Hagen [NIFV] [mailto:rene.hagen@nifv.nl]
Sent: Thursday, April 24, 2008 7:26 PM
To: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo); Agnes Lamain; toncremers@museum-security.org; duggen@erfgoedinspectie.nl; Theo.Vermeulen@KB.nl; r.weewer@brandweer-amsterdam-amstelland.nl;Marcel_Hanssen@aon.nl
Cc: Hans Emans | Emans Media; Michel Walhof
Subject: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008

Wat kan iemand snel van mening veranderen. Even googelen en je ziet dat meneer Cremers recent toch heel anders tegen dit onderwerp aankeek. Jammer dat persoonlijke motieven bij sommige mensen belangrijker zijn dan een werkelijke bijdrage te leveren aan de veiligheid. Het niveau van de reactie roept bij mij geen motivatie op om hier nog verder discussie over te voeren.

Iedereen een prettige avond toegewenst,

René Hagen

Lector Brandpreventie

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Geachte Heer Hagen,

Mijn mening is NOOIT anders geweest. Ik heb me ingespannen om vooroordelen tegen sprinklers te ontzenuwen. Dat was alles.

Uw opmerking in Trouw: ,,in het algemeen is er geen aandacht voor de brandveiligheid van het cultureel erfgoed” slaat kant noch wal zeker gezien uw eigen toevoeging dat precieze aantallen niet gegeven kunnen worden. Waar is die opmerking dan op gebaseerd?

In plaats van mij verdacht te maken ware het beter in te gaan op de argumenten in mijn reactie. In die reactie gaf ik een heel uitgebreide opsomming van alle inspanningen die de musea de afgelopen jaren verrichtten.

Het is gewoonweg niet waar dat er in het algemeen geen aandacht zou zijn voor brandveiligheid. Waarom men niet altijd in staat is het gewenste niveau van brandveiligheid te bereiken heb ik ook in mijn tekst duidelijk gemaakt.

In mijn tekst is niet te lezen dat ik tegen sprinklers zou zijn.

Integendeel.

In Museumvisie, het lijfblad van de Museumvereniging, wordt een expert van het NIFV geciteerd die beweerde dat een gasblussysteem in het Armandomuseum veel schade had kunnen voorkomen. Schrijf ik nu naar die expert?

U geeft geen enkele inhoudelijke reactie. Dat deed ik wel. Het ware beter op argumenten in te gaan.

Ik ben zelf nog even aan het googelen gegaan en haalde dit uit mijn eerdere tekst over sprinklers (en vertel mij dan nu maar waar ik van mening veranderd ben):

<k uit: musea en sprinklers: als je bang bent voor waterschade….
http://www.museumbeveiliging.com/sprinklerdiscussie.pdf>

…Iedere keer weer wanneer ik me verzet tegen sprinklervooroordelen krijg ik het verwijt dat ik alle musea vol wil hangen met sprinklers.
Niets is minder waar.

Er zijn vele mogelijkheden… (p. 3) …Onderstaande tekst gaat over sprinklers, maar betekent niet – hopelijk is dat duidelijk – dat sprinklers het exclusieve recht hebben op automatische blussing van brand. (p. 3)

…Iedere keer weer worden dezelfde vooroordelen herhaald en het lijkt vrijwel nutteloos die vooroordelen op basis van argumenten en statistieken te bestrijden. Toch probeer ik het weer in onderstaande tekst. (p. 4)

…Sprinklers een perfecte en altijd doeltreffende techniek? Het antwoord op deze vraag is NEE (p. 4)

…Moeten we nu besluiten alle musea, bibliotheken en archieven te voorzien van sprinklers?

Dat zou net zo absurd zijn als de huidige overtuiging van te velen dat sprinklers nergens moeten worden geïnstalleerd. Sprinklers zijn bedoeld voor het blussen van branden daar waar de kans op brand het grootst is en het beheersbaar houden van branden daar waar brand volgens de risicoanalyse heel moeilijk beheersbaar is wanneer niet heel snel met blussen begonnen wordt (p. 8)

…Je plaatst een sprinklerinstallatie alleen op basis van een zorgvuldige risicoanalyse en natuurlijk tref je zo veel mogelijk preventie maatregelen (p. 8) </k>

Ik blijf bij de formulering dat Sprinklers voor de meeste musea absoluut niet de oplossing zijn om de doodeenvoudige reden dat sprinklers voor de hen niet haalbaar zijn vanwege de beperkte omvang van het gebouw en de zeer beperkte financiën. Die mening wijkt niet af van wat ik eerder vermeld heb.

De mededeling in het persbericht dat onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen behoren tot de belangrijkste oorzaken van brand wordt echt niet ondersteund door de brand in het Schutterijmuseum als voorbeeld te noemen. Die brand is namelijk aangestoken.

Verder: “Dat aan brandveiligheid een prijskaartje hangt zou geen hindernis mogen vormen”.  Dit getuigt van onkunde over het erfgoedveld waar minstens 80% van de organisaties zeer krap bij kas zit en geheel afhankelijk is van onbezoldigde vrijwilligers. Heeft de Brandraad gisteren sponsorplannen geformuleerd?

Dat ‘het niveau van mijn reactie geen motivatie oproept om verder te discussiëren’ zie ik als zwaktebod. Mijn reactie is namelijk niets anders dan een opsomming van feiten en, dat ontken ik niet, grondige kritiek op het persbericht. Blijkbaar is daar gewoon geen antwoord op te geven.

Ton Cremers

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

April 25th, 2008

Posted In: Brandraad08

Citaat in diverse kranten:

Precieze aantallen en namen van musea kan de raad niet geven, maar ,,in het algemeen is er geen aandacht voor de brandveiligheid van het cultureel erfgoed”, aldus Rene Hagen, lector brandbeveiliging bij de Brandweeracademie.

Oeps: wat staat daar? Namen en aantallen zijn niet bekend, maar algemene conclusies zijn wel te trekken?

Blijkbaar neemt de Brandraad08 zichzelf, maar in ieder geval de lezers van het persbericht, niet serieus.

Ton Cremers

25 april 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

April 25th, 2008

Posted In: Brandraad08

WEDEROM: DE SPRINKLERDISCUSSIE

Naar aanleiding van de brand in het Armandomuseum is, mede door opmerkingen van ondergetekende in de pers, een intensieve discussie ontstaan over het nut van sprinklers bij het beperken van brandschade. Die discussie was gelardeerd met vooroordelen over sprinklers. Ik heb mij op mijn site en ook tijdens een door de sectie Veiligheidszorg en Facilitymanagement van de Museumvereniging in Utrecht georganiseerde themabijeenkomst over sprinklers met verve verzet tegen al die vooroordelen. Sprinklers vormen namelijk geen enkele bedreiging, integendeel: sprinklers beperken zowel brand- als waterschade.
Mijn uitgebreide betogen over het nut van sprinklers blijkt, o.a. door een presentatie van zakelijk directeur Hans Buurman van het Gemeentemuseum in Den Haag, tot een nieuw vooroordeel te hebben geleid namelijk dat ik van mening ben dat alle musea van sprinklers zouden moeten worden voorzien. Die mening ben ik allerminst toegedaan. Integendeel zelfs.

BRANDRAAD08

“NEDERLANDSE ERFGOEDSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S

Bij een groot aantal musea, archieven, bibliotheken en monumenten staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda. Recente museumbranden zoals in Amersfoort en Steijl kunnen ook elders uitbreken. Dat concludeert de Brandraad ’08 tijdens haar eerste bijeenkomst op 23 april te Brummen. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen behoren tot de belangrijkste oorzaken.”

De brand in het Armandomuseum genereerde nog een ander initiatief: de Brandraad08 (de naam doet vermoeden dat er ook eerdere Brandraden zijn geweest, maar dat is niet zo). Dat initiatief werd ontplooid door een van de grootste sprinklerleveranciers van Nederland, de firma Aqua. Om een vinger aan de pols te houden, een initiatief door een sprinklerleverancier naar aanleiding van de brand in het Armandomuseum en de daaropvolgende publieke discussie lijkt namelijk niet gespeend van zakelijke belangen, nam ik deel aan de voorbereiding van die Brandraad. Er is overigens geen enkel principieel bezwaar tegen dit initiatief door een bedrijf dat belang heeft bij positieve berichtgeving over sprinklers. Het gaat immers om de goede zaak: beperken van brandschade. De Brandraad08 vond op 23 april plaats in Brummen. De deelnemers aan die Brandraad publiceerden na afloop van de bijeenkomst een persbericht onder de titel “Nederlandse erfgoedsector onvoldoende bewust van brandrisico’s”.

Dat persbericht kan niet zonder reactie kan blijven.

Volgens het persbericht staat brandbeveiliging bij archieven, bibliotheken en monumenten niet hoog genoeg op de agenda. Een vooroordeel en een veroordeling die volkomen onterecht zijn.

De Archiefwet uit 1995 en het archiefbesluit van 2001 schrijven heel nadrukkelijk brandpreventie maatregelen voor. Zo moeten archiefbewaarplaatsen voorzien zijn van compartimenten met een brandwerendheid van minimaal twee uur en schrijft het Archiefbesluit bij compartimenten groter dan 1000 vierkante meter zelfs dwingend de installatie van sprinklers voor.

Er zijn in Nederland ongeveer 1200 musea. We hebben daarmee een museumdichtheid die in Europa slechts door Finland overtroffen wordt. Van die musea zijn 350 lid van de Museumvereniging. Er zijn op het moment 371 musea opgenomen in het Museumregister. Van die 371 zijn, dat geschiedt iedere vijf jaar, 111 musea herijkt. Om opgenomen te worden in het Museumregister dienen musea te voldoen aan criteria op het gebied van collectieregistratie, financieel beheer, duurzaam behoud en beheer van de collectie, publiekstaken en veiligheidszorg.

De meeste musea in Nederland zijn kleine tot zeer kleine organisaties. Vele van die organisaties ‘draaien’ geheel op de inzet van vrijwilligers en moeten werken met zeer beperkte budgetten.

Volgens de Brandraad hangt “aan brandveiligheid een prijskaartje”, maar dat “zou geen hindernis mogen vormen bij het nemen van preventieve maatregelen”. Een statement die van wel heel weinig realiteitszin getuigt.

Volgens het persbericht van de Brandraad is er in de culturele sector “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”. Deze tekortkomingen zouden de oorzaak zijn van branden die plaatsvonden.

Dus: musea, archieven en bibliotheken weten niet wie het voor het zeggen heeft,  niet wat de risico’s zijn en te weinig kennis over preventie. Branden zijn daar het gevolg van. Het is nogal wat.

Een verwijt dat niet alleen ongefundeerd is, maar ook haaks staat op de vele stappen die sinds begin jaren negentig gezet zijn om de veiligheidszorg te verbeteren.

1. Begin jaren negentig deed het toenmalige Centraal Laboratorium (tegenwoordig het Instituut Collectie Nederland) een uitgebreid onderzoek naar het risicobeheer in de Nederlandse musea. Dat onderzoek werd afgesloten met een druk bezocht symposium in het Rijksmuseum te Amsterdam onder de titel Voor het kalf verdronken is. Bij dat symposium werd een handleiding voor het maken van calamiteitenplannen gepubliceerd onder dezelfde titel. Die zeer zorgvuldige en grondige handleiding is meerdere jaren DE handleiding geweest en feitelijk de onderlegger voor latere projecten. Het brandrisico speelde een centrale rol bij dit symposium en deze publicatie.

2. Maart 1992 liet het Ministerie van Justitie door Olav Etman en Nelleke Eelman een studie verrichten naar de Veiligheidszorg in Nederlandse Musea. Mei 1993 werd die indrukwekkende rapportage gevolgd door een vergelijkende studie: Veiligheidszorg in Vlaamse, Britse en Nederlandse Musea. Het brandrisico kwam in beide studies uitgebreid aan bod.

3. In 1994 schreef brandweercommandant Herman Meuleman, op basis van vele in de museumwereld gevoerde gesprekken de scriptie: BRANDVEILIGHEID CULTUREEL ROEREND ERFGOED. Deze scriptie is geschreven voor meerdere doelgroepen. Vooral diegenen die te maken hebben of kunnen krijgen met de twee centrale thema’s: unieke en waardevolle collecties en brand. Daarom wordt in deze scriptie ruim aandacht besteed aan het brandveiligheidsbeleid in musea en de rol van de brandweer. Herman Meuleman schrijft in zijn voorwoord:

“De keuze voor dit onderwerp komt voort uit een persoonlijke belangstelling voor het culturele roerende erfgoed en kunstcollecties in het bijzonder. De directe aanleiding was de aankoop door de Nederlandse Staat van de Victory Boogie-Woogie van Mondriaan waarvoor 16 miljoen erfgenamen vijf gulden per persoon betaalden. Vanuit mijn huidige beroep als brandweerofficier rees gelijk de vraag in welke mate onze kunstcollecties beschermd zijn tegen de gevolgen van een brand?”

De Brandraadleden hebben deze scriptie van mij toegestuurd gekregen. In het persbericht wordt de uitdrukking ’16 miljoen erfgenamen’ zonder bronvermelding opgenomen.

4. In maart 1997 publiceerde de Nederlandse Museumvereniging het Handboek Veiligheidszorg Musea en het softwareprogramma MUSAVE, de MUseum Standaard Audit VEiligheidszorg. In de ontwikkeling van dat handboek en het softwareprogramma investeerde de Nederlandse overheid (de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), meer dan honderdduizend gulden. In 2000 verscheen de tweede editie van MUSAVE. Zelfs internationaal trok dit programma veel aandacht en in de USA is, in samenwerking met ondergetekende, gewerkt aan een Amerikaanse editie. Ook in dit handboek en MUSAVE komt het brandrisico uitgebreid aan bod.

5. In het jaar 2000 verscheen van de hand van Hanna Pennock, inspecteur bij de toenmalige Inspectie Cultuurbezit (huidige naam Erfgoedinspectie) een studie over het Risicobeheer in twintig verzelfstandigde rijksmusea, een inventarisatie. De systematiek van deze gemakkelijk leesbare studie vormt feitelijk een handleiding voor alle musea bij de opzet van hun risicobeheer. De studie van Pennock verdient daarmee zonder meer de status ‘standaard’. Aan het brandrisico wordt in deze studie, hoe kan het ook anders, veel aandacht besteed.

6. In 2002 kwam de zogenaamde Haagse Pilot tot stand. In die Pilot, opgezet door het Instituut Collectie Nederland, werkten 18 Haagse musea, bibliotheken, archieven en de Tweede Kamer als beheerder van een kunstcollectie aan hun calamiteitenplannen. Ter afsluiting van de Haagse Pilot vond in het Provinciehuis van Den Haag een tweedaags symposium plaats onder de naam Glamour for Safety and Security. Aan dat symposium nam een brede vertegenwoordiging uit de Nederlandse, Belgische en Duitse erfgoedwereld deel. Sprekers kwamen uit Nederland, Duitsland en de USA. De spreker uit de USA was de New Yorkse brandweerman Joe Torillo die een studie naar branden in Amerikaanse musea en bibliotheken presenteerde.

7. De Haagse Pilot werd opgevolgd door overeenkomstige projecten in Delft, Leiden, Rotterdam, Antwerpen en Mechelen. Sinds drie jaar vinden door heel Nederland (en België) projecten plaats op basis van de voorbeelden uit Den Haag etc. In die ruim 40 projecten werken honderden erfgoedbeheerders in samenwerking met de brandweer en gemeentelijke rampenbestrijdingsafdelingen aan hun risicobeheer, inclusief brandpreventie. Deze projecten worden aangestuurd door de provinciale museumconsulenten en via de Mondriaanstichting gefinancierd door het Ministerie van OCW, door provinciale en gemeentelijke overheden en waar nodig dragen de deelnemers zelf hun financiële steentje bij. Bij die projecten krijgen de deelnemers niet alleen een uitgebreide documentatiemap en de nodige software bestanden, maar ook het door het Instituut Collecte Nederland gepubliceerde boek: Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen (aangezien het ICN een onderdeel is van het Ministerie van OCW is ook die publicatie door dat ministerie bekostigd).

8. Mogelijk in de marge, maar sinds 1996 draagt ook de Nederlandse website Museum Security Network bij aan de bewustwording van de risico’s waarmee de (Nederlandse) musea worden geconfronteerd.

9. Verder worden er in heel Nederland sinds drie jaar, ook weer door het Ministerie van OCW via de Mondriaanstichting gefinancierd, door experts risicoanalyses verricht in musea, archieven, bibliotheken en kerken. Het brandrisico maakt, vanzelfsprekend, van al die analyses onderdeel uit.

10. Sinds twee jaar loopt onder de naam DICE (Database Incidenten Cultureel Erfgoed) een proef met centrale registratie van incidenten in de erfgoedwereld. Ook dit initiatief wordt bekostigd door het Ministerie van OCW. Een van de risico’s die in de vragenlijst aan bod komen: brand.

11. Vanaf januari dit jaar, ook weer dankzij gelden van het Ministerie van OCW, wordt bij de Koninklijke Bibliotheek gewerkt aan de oprichting van een Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed. Het kan niet anders of dit Kenniscentrum zal aandacht besteden aan het risico brand.

“Niet hoog genoeg op de agenda”?

Al vele jaren staat veiligheidszorg en de zorg om brand zeer hoog op de agenda. Dat zich recent twee branden in musea voordeden zegt helemaal niets over de positie van brandveiligheid op de agenda. Het risicobeheer in de erfgoedsector, inclusief brand, staat al vanaf begin jaren negentig, en bij voortduring, op de agenda. Het wekt verbazing dat een dergelijke conclusie na een middag vergaderen via een persbericht de wereld in is gestuurd. De schrijver van dat persbericht had veel beter zijn huiswerk moeten doen en had moeten onderzoeken wat de werkelijke status is van de veiligheidszorg in de Nederlandse erfgoedsector en de aanzienlijke investeringen die gedaan zijn.

Volgens het persbericht van de Brandraad staat de toenemende waarde van het Nederlandse culturele erfgoed in geen enkele verhouding tot de investeringen die worden gedaan om dat erfgoed te beveiligen. Deze conclusie is ongefundeerd en slaat kant noch wal. Er zijn de afgelopen 15 jaar door de overheid en de instellingen vele tonnen geïnvesteerd in de veiligheidszorg van de Nederlandse erfgoedsector. Diverse nieuw gebouwde musea en archieven zijn voorzien van sprinklers en het risico brand staat zeer hoog op de agenda.De individuele spelers in die erfgoedsector spannen zich al jaren in om de veiligheidzorg op een hoger niveau te brengen. Het lijkt erop dat de initiator van de Brandraad08 met grote stappen snel thuis wilde zijn en slechts aanstuurde op het promoten van de eigen winkel.

SPRINKLERS VOOR DE MEESTE MUSEA ABSOLUUT NIET DE OPLOSSING

Zoals boven al omschreven bestaat het merendeel van de Nederlandse musea uit kleine tot zeer kleine organisaties. In het rapport van Etman en Eelman uit 1992 worden de Nederlandse musea in ‘grote’ en kleine organisaties ingedeeld. Een museum wordt ‘groot’ genoemd wanneer er meer dan 15 formatieplaatsen zijn. Een basisinstallatie voor sprinklers kost circa € 30.000,00. Dit staat nog los van het leidingennetwerk en de aanzienlijke investeringen voor de installatie in bestaande gebouwen en de complexiteit van die installatie. Daarnaast zijn er nog de jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud. Voor de meeste musea zijn deze kosten niet te betalen.

In mijn presentatie op de sprinkler themabijeenkomst besteedde ik bij de inleiding aandacht aan brandpreventieve maatregelen zoals compartimentering, gebruik van brandwerende materialen, organisatorische maatregelen, brandsignalering en een adequate respons op beginnende brand. Wat dat betreft verschillen Hans Buurman en ik niet van mening (als we überhaupt al van mening verschillen).

Er bestaan geen technische bezwaren tegen sprinklers. In de afgelopen 100 jaar is aangetoond dat automatische blussing door sprinklers heel veel schade kan voorkomen.

Ik blijf bij mijn standpunt, zonder enig verwijt aan dat museum, dat dit ook had gegolden voor het nu afgebrande Armandomuseum. Ik zou het niet in mijn hoofd halen die brand te wijten aan onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis over preventiemaatregelen. In dat museum waren de nodige preventiemaatregelen (brandwerende compartimentering) genomen en er was een conform de NEN 2535 gecertificeerde brandmeldinstallatie. Er werd bij de verbouwing van kerk tot museum voldoende aandacht besteed aan brandpreventie.

De musea, archieven en bibliotheken zijn absoluut niet geholpen met een Brandraad die in zijn persbericht de beschuldigende vinger wijst naar de erfgoedsector dat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda staat. Dat doet geen recht aan alle investeringen, in geld en energie, die de afgelopen jaren zijn gedaan in het verbeteren van de veiligheidszorg.

Zijn er dan geen verbeterpunten? Natuurlijk wel. Die zijn er altijd. Automatische blussing van brand kan onder bepaalde condities tot die verbetermogelijkheden horen.

Ton Cremers
24 april 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

http://www.museum-security.org

http://www.museumbeveiliging.com

http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

April 24th, 2008

Posted In: Brandraad08, sprinklers