Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie

http://www.nifv.nl/web/show/id=193299/contentid=4047

April 5, 2013
Brandweer Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben meegewerkt aan een kennispublicatie die is uitgegeven door Infopunt Veiligheid, onderdeel van het IFV. Deze kennispublicatie geeft brandweer en cultureel-erfgoedbeheerders beter inzicht in elkaars werkgebied. 

Begripswereld van cultureel erfgoed

Ons land telt zo’n 60.000 rijksmonumenten variërend van gebouwen, groene monumenten en collecties van musea, archieven, bibliotheken. Bijna iedere week loopt in Nederland een monument schade op door brand of (blus)waterschade of gaat zelfs verloren. Echter, voor brandweer en erfgoedbeheerder ligt de begripswereld van cultureel erfgoed vaak nog ver uit elkaar.Hoe zit het met (brand)veiligheidsbeleid en met de uitvoering ervan voor cultureel erfgoed? Worden incidenten geregistreerd? Op welke wijze verloopt de samenwerking van erfgoedbeheerders met de brandweer en op welke gebieden kunnen ze elkaar bijvoorbeeld proactief en preventief helpen?

De Nachtwacht als vuurlast

Belangrijke vragen die u als erfgoedbeheerder, hulpverleningsdienst of bestuurder kunt hebben over de veiligheid van cultureel erfgoed worden in deze kennispublicatie krachtig samengevat. Naast een gedrukte versie is ook een download van de kennispublicatie met de alleszeggende titel ‘De Nachtwacht als vuurlast?’beschikbaar op www.infopuntveiligheid.nlHebt u behoefte aan meer achtergrondinformatie? Ga dan naar hetdossier Brandweer en cultureel erfgoedop www.infopuntveiligheid.nl

++++++++++
Ton Cremers
+31624224620
http://www.linkedin.com/in/toncremers
https://groups.google.com/group/museum_security_network
http://www.museum-security.orgStolen Egyptian Ka Nefer Nefer Mask in Saint Louis Art Museum<http://tinyurl.com/7r6kosa>

++++++++++++++++++++++++++++NIFV – Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie.

April 5th, 2013

Posted In: Brand algemeen, brand museum, brandbeveiliging

From: Jean-Paul Lamers jpl@firetechnology.nl
Sent: Thursday, February 12, 2009 12:34 PM
To: museum-security@museum-security.org
Subject: RE: Watermist sprinklers

Beste Ton,

Bij deze in bijlage het document over watermist.

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Jean-Paul Lamers
jpl@firetechnology.nl

________________________________________
Fire Technology B.V.
Postbus 31297
6503 CG Nijmegen
Tel. +31(0)24-360 14 62
Mob +31(0)6-138 35 809
Fax +31(0)24-360 85 88
K.v.k. nr. : 10147827
E-mail Jean-Paul Lamers; jpl@firetechnology.nl
Website www.firetechnology.nl

February 12th, 2009

Posted In: brandbeveiliging

In het nummer 08/02 van Museumvisie staat een summiere reactie op het persbericht van de Brandraad’08. In die reactie distantieert Museumvisie zich op een heel milde wijze ‘gedeeltelijk’ van de conclusies die de Brandraad in een persbericht trok.

Verder wordt verwezen naar een checklist brandbeveiliging voor musea die de Brandraad’08 zou hebben gepubliceerd.

Ik nodig iedereen uit die ‘checklist’ te bestuderen. Bij alle brandmeld- en brandpreventietechnieken staat in die door sprinklerbedrijf Aqua+ gemaakte checklist (de checklist was namelijk al beschikbaar voordat de door Aqua+ geinitieerde Brandraad’08 bijeen kwam) te lezen wat de nadelen/tekortkomingen van al die technieken zijn.

Het is niet verwonderlijk dat geen enkel nadeel van sprinklers wordt vermeld anders dan dat de museumwereld bang zou zijn voor waterschade.

Een wat fermer stellingname door Museumvisie tegen het diffamerende persbericht van de Brandraad’08 zou gerechtvaardigd geweest zijn.

Ton Cremers

July 5th, 2008

Posted In: brandbeveiliging, Brandraad08, commentaar, opinie, sprinklers