Wat hebben Rudy Fuchs, Ruud Spruit, Gerard de Klein, Jelle Reumer en Emily Ansenk met elkaar gemeen?

site-iconmuseumbeveiliging.com/2014/01/27/wat-hebben-ruud-spruit-gerard-de-klein-jelle-reumer-en-emily-ansenk-met-elkaar-gemeen/
27/01/2014 – 09:47De naderende heropening van De Kunsthal te Rotterdam (1 februari 2014) na een ingrijpende verbouwing waarbij het klimaat en de beveiliging onder handen werden genomen, roept de publicitair wanstaltige toestand rondom de inbraak en diefstal van oktober 2012 weer in herinnering. Niet in het minst omdat de directrice van De Kunsthal onlangs in De Volkskrant verklaarde dat de beveiliging van De Kunsthal nu ‘goed’ is. Ansenk schaart zich in het rijtje directeuren van geslachtofferde musea die zich, nadat het fout ging, in de publiciteit ineens ontpopten als experts op het gebied van beveiliging en criminaliteit.Nog geen halve dag nadat een stelletje Roemeense losers kinderlijk eenvoudig wisten in te breken in De Kunsthal verklaarde Ansenk doodleuk dat de beveiliging van haar kunsthal ‘state of the art’ was. Een faux pas door emotie over de inbraak? Een vergeeflijke faux pas, ware het niet dat Ansenk in de dagen na die inbraak zowel in De Volkskrant als de NRC de strekking van dat ‘state of the art’ in andere woorden wederom benadrukte. In De Volkskrant werd ze geciteerd met “Er is geen aanleiding de beveiliging aan te passen”. Kan het nog zouter?Heb ik over dit gestuntel in de media al genoeg gezegd? Je zou het haast denken wanneer je de ingezonden brief van Raaskallende Ruudleest in de NRC van 23 oktober 2012. Spruit, want die Ruud is het, smeedt in zijn brief een band met de directeur van De Kunsthal, Emily Ansenk, waar – ik kan me niet anders voorstellen – Ansenk niet blij mee kan zijn. Ansenks buurman Jelle Reumer – directeur van het Rotterdamse Natuurhistorisch – sprong voor Ansenk en Raaskallende Ruud in de bres in een hysterische mail aan mij. Er ontplooit zich een trend, een trend die jaren geleden werd ingezet door Rudy Fuchs, chagrijnig fulminerend tegen een TV journalist nadat een schilderij van Picasso met een aardappelschilmesje was bewerkt door een bezoeker. Als museumdirecteur geef je na incidenten blijkbaar nooit toe dat de beveiliging gefaald heeft, of minstens kritisch onder de loep moet worden genomen, maar je schreeuwt stampvoetend uit dat die beveiliging ‘state of the art’ (Ansenk), ‘geavanceerd’ (Ruud Spruit) of zonder meer ‘goed’ (Fuchs) is. Om je woorden kracht bij te zetten, geef je desnoods de criminelen een compliment met hun ‘professionaliteit’ (Spruit). Er ligt terrein braak  voor mediatrainers..

Overigens vind ik niet dat in 1999 de beveiliging van het Stedelijk Museum onvoldoende was toen dat Picasso schilderij werd beschadigd. Niet de beveiliging faalde, maar Rudy Fuchs, niet bepaald bekend vanwege zijn bescheidenheid, faalde als woordvoerend directeur en viel als een amateur in de kuil die een volhardende journalist voor hem groef. Een pijnlijke TV vertoning.

Gerard de Klein, met in zijn kielzog conservator Yvonne Ploumen mailden mij ziedend van woede toen ik na de verwoestende brand in het Armando Museum in de pers verklaarde dat er onvoldoende afstemming was geweest tussen de gemeente Amersfoort, eigenaar van de Elleboogkerk waarin het museum gehuisvest was, en het museum. Hoe was het anders mogelijk dat men bezig ging met brandgevaarlijke dakwerkzaamheden terwijl het museum de belangrijkste tentoonstelling uit zijn bestaan had? Een tentoonstelling met kostbare bruiklenen die allemaal in de brand verloren gingen. Ik zou de relatie tussen het museum en de gemeente schade toebrengen met mijn opmerking in de pers, aldus Ploumen in een mail aan mij. Wie wat bewaart, die heeft wat. Mails als die van Ploumen zijn parels in mijn archief. Toen de gemeente Amersfoort de toezegging het museum te herbouwen heroverwoog, inmiddels sloeg ook in Nederland de financiële crisis toe, hadden De Klein noch Ploumen enige boodschap aan de relatie met de gemeente en gingen in de pers helemaal los over de onbetrouwbaarheid van de gemeente. De gemeente zou woordbreuk plegen.

Had die brand in het Armando Museum voorkomen kunnen worden? Natuurlijk. Strikt genomen kan, met uitzondering van brandstichting, iedere brand voorkomen worden. Had voorkomen kunnen worden dat de hele collectie verloren ging? Absoluut! Maar: er was vanuit het museum geen toezicht tijdens de werkzaamheden, het museum bezat geen calamiteitenplan met een onderdeel gewijd aan de collectie en er waren geen afspraken met de brandweer over het redden van de collectie, echter…De Klein en Ploumen wasten hun handen in onschuld en stelden zich als slachtoffers op. Ploumen mag nu de kar trekken bij het nieuwe, virtuele Armando Museum in Amelisweerd en Gerard de Klein vond onderdak als directeur in museumgoudA. Daar liet hij van zich spreken door de verkoop van een schilderij van Dumas en had hij in 2012 de pech dat er ingebroken werd en een kostbare monstrans gestolen. Het zit de man niet mee. Had die diefstal voorkomen kunnen worden? Ja. Treft Gerard de Klein hier blaam? Nee, maar ik ben wel nieuwsgierig wat de beste man gedaan heeft om herhaling te voorkomen.

Jelle Reumer van het Natuurhistorisch vond in zijn eerder genoemde arrogante en hysterische mail aan mij dat ik mijn pijlen niet moest richten op zijn buurvrouw van De Kunsthal, maar op de overheid die beknibbelt op budgetten waardoor de musea niet goed beveiligd kunnen worden. Het deed mij goed te lezen dat ook Jelle Reumer van mening is dat de musea niet ‘state of the art’, of geavanceerd beveiligd zijn. Echter, had de inbraak en diefstal door neushoorndieven in zijn museum iets te maken met teruglopende budgetten? Niets, helemaal niets. Het was de inertie van Reumer die deze diefstal mogelijk maakte. Vanuit zijn museum – er schort in het museum iets aan de loyaliteit met directeur Reumer – bereikte mij de informatie dat Jelle Reumer een waarschuwing door de politie terzijde had gelegd en geweigerd had de neushoorns te voorzien van replica hoorns. Een stap die in Naturalis terecht wel genomen werd toen wereldwijd een hausse aan inbraken plaatsvond in natuurhistorische musea.

Wat hebben Rudy Fuchs, Ruud Spruit, Gerard de Klein, Jelle Reumer en Emily Ansenk met elkaar gemeen?

De beveiliging van het Westfries Museum was, wat Raaskallende Ruud dan ook beweerde, ver onder de maat. Ruud verwaarloosde die beveiliging jarenlang en sloeg waarschuwingen van zijn beveiligingsinstallateur jaar na jaar in de wind. “We gaven feitelijk nooit aandacht aan de beveiliging” verklaarde zijn conservator ooit tijdens een receptie. Maar, Ruud mocht ondanks aantoonbaar falen op zijn post blijven.

De Klein verwaarloosde zijn verantwoordelijkheid als directeur van het Armando Museum en verzuimde, hoewel zijn museum deelnam aan een door het Mondriaanfonds gesubsidieerd project, te zorgen voor een calamiteitenplan voor zijn museum. Maar, Gerard mocht ondanks aantoonbaar falen op zijn post blijven.

De beveiliging van De Kunsthal, dat was geen nieuws, was onvoldoende en er werden geen aanvullende maatregelen getroffen toen er een kostbare tentoonstelling werd ingericht. Maar, Emily mocht ondanks aantoonbaar falen en domme presentaties in de publiciteit op haar post blijven.

Jelle Reumer weigerde de in zijn museum aanwezige hoorns van neushoorns te beveiligen, maar ook Jelle, het wordt eentonig, mocht ondanks aantoonbaar falen op zijn post blijven.

Werd Rudy Fuchs gecorrigeerd nadat hij zo onhandig manoeuvreerde in een TV interview? Niet dat ik weet…misschien achter de schermen?

Zo lang eindverantwoordelijken niet op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken en aantoonbaar falen geen consequenties heeft, zal het aanmodderen blijven met de beveiliging van musea.

Ton Cremers

27 januari 2014

Museumbeveiliging, Ton Cremers » Blog Archive » Wat hebben Rudy Fuchs, Ruud Spruit, Gerard de Klein, Jelle Reumer en Emily Ansenk met elkaar gemeen?.

January 27th, 2014

Posted In: blogwereld, brand museum, Columns Ton Cremers, De Kunsthal, diefstal, diefstal uit museum, Jelle Reumer, Kunsthal, museum security, Museum thefts, Ton Cremers

Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie

http://www.nifv.nl/web/show/id=193299/contentid=4047

April 5, 2013
Brandweer Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben meegewerkt aan een kennispublicatie die is uitgegeven door Infopunt Veiligheid, onderdeel van het IFV. Deze kennispublicatie geeft brandweer en cultureel-erfgoedbeheerders beter inzicht in elkaars werkgebied. 

Begripswereld van cultureel erfgoed

Ons land telt zo’n 60.000 rijksmonumenten variërend van gebouwen, groene monumenten en collecties van musea, archieven, bibliotheken. Bijna iedere week loopt in Nederland een monument schade op door brand of (blus)waterschade of gaat zelfs verloren. Echter, voor brandweer en erfgoedbeheerder ligt de begripswereld van cultureel erfgoed vaak nog ver uit elkaar.Hoe zit het met (brand)veiligheidsbeleid en met de uitvoering ervan voor cultureel erfgoed? Worden incidenten geregistreerd? Op welke wijze verloopt de samenwerking van erfgoedbeheerders met de brandweer en op welke gebieden kunnen ze elkaar bijvoorbeeld proactief en preventief helpen?

De Nachtwacht als vuurlast

Belangrijke vragen die u als erfgoedbeheerder, hulpverleningsdienst of bestuurder kunt hebben over de veiligheid van cultureel erfgoed worden in deze kennispublicatie krachtig samengevat. Naast een gedrukte versie is ook een download van de kennispublicatie met de alleszeggende titel ‘De Nachtwacht als vuurlast?’beschikbaar op www.infopuntveiligheid.nlHebt u behoefte aan meer achtergrondinformatie? Ga dan naar hetdossier Brandweer en cultureel erfgoedop www.infopuntveiligheid.nl

++++++++++
Ton Cremers
+31624224620
http://www.linkedin.com/in/toncremers
https://groups.google.com/group/museum_security_network
http://www.museum-security.orgStolen Egyptian Ka Nefer Nefer Mask in Saint Louis Art Museum<http://tinyurl.com/7r6kosa>

++++++++++++++++++++++++++++NIFV – Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie.

April 5th, 2013

Posted In: Brand algemeen, brand museum, brandbeveiliging

This content is password protected. To view it please enter your password below:

February 27th, 2012

Posted In: brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

February 25th, 2012

Posted In: brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

February 25th, 2012

Posted In: brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

February 23rd, 2012

Posted In: brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

February 23rd, 2012

Posted In: Brand algemeen, brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

February 5th, 2012

Posted In: brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

August 29th, 2011

Posted In: brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

August 2nd, 2011

Posted In: Brand algemeen, brand museum

WINSCHOTEN – Bij een felle uitslaande brand in een loods van het voormalig Noordelijk Busmuseum in Winschoten is maandagnacht een vooroorlogse Ford-bus verwoest.De brand ontstond door nog onbekende oorzaak rond half elf in de loods van het voormalig museum. In de loods bevonden zich geen gevaarlijke stoffen maar wel een oude Ford-bus uit 1936. Zowel de loods als de bus zijn door de vlammenzee volledig verwoest.

meer:

via RTVNoord.nl – Nieuws uit Groningen – Brand bij voormalig Noordelijk Busmuseum.

April 19th, 2011

Posted In: brand museum

NUNSPEET – Als de raadscommissie ruimte en wonen met de herbouw instemt wordt volgende maand al begonnen met de restauratie van het afgebrande Diorama in Nunspeet.

 

Dan wordt het verwoeste pand aan de Marktstraat ook weer in de originele stijl opgetrokken. Het Diorama is een gemeentelijk monument, het betreft een zogeheten T-boerderij uit 1863.

Of de gerestaureerde boerderij na de voltooiing ook weer een functie krijgt als museum is nog niet duidelijk. Er is na de verwoestende brand al door meerdere partijen gesproken over de toekomstige bestemming, maar daar is nog geen besluit over gevallen.

meer:

via Functie Ossenburg onbekend – Veluwe Noord – Regio – Stentor.

March 10th, 2011

Posted In: brand museum

DEN HELDER Het museum en het aquarium van Fort Kijkduin kunnen waarschijnlijk donderdag weer open, ondanks de brand maandag in het restaurant. “Maar er wordt voorlopig niet gewokt”, aldus beheerder André Koning.

meer:

via RTV N-H – Nieuws – Museum Fort Kijkduin snel weer open.

March 2nd, 2011

Posted In: brand museum

Den Helder – Bij Fort Kijkduin is maandagavond korte tijd brand geweest. Er leek in eerste instantie sprake te zijn van meerdere brandhaarden, maar het vuur bleef beperkt tot het restaurant. Het museum op de benedenverdieping heeft lichte rookschade. De brand was ruim een uur na de melding geblust.

De brand brak rond half acht uit in de bar van het restaurant, de oorzaak is nog onbekend. Het fort was op dat moment gesloten en er was dan ook niemand aanwezig. “Het werd ontdekt door de bewakingsdienst en de brandweer was gelukkig aan het oefenen, waardoor ze extra snel ter plaatse konden zijn. Dat was dus een geluk bij een ongeluk”, aldus André Koning van Stichting Stelling, waar het fort deel van uitmaakt. De brandweer ging met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse.

meer:

via Brand bij Fort Kijkduin (update 2) | Den Helder Actueel.

March 1st, 2011

Posted In: brand museum

Eén schilderij gered uit brand Bohemian MuseumDe brand, die in december de voormalige Thermos-sauna in de Kerkstraat grotendeels verwoestte, heeft ook voor veel schade gezorgd aan het Museum of the Bohemian.

via Eén schilderij gered uit brand Bohemian Museum – AT5 Nieuws.

January 10th, 2011

Posted In: brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

September 22nd, 2010

Posted In: brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

August 11th, 2010

Posted In: Brand algemeen, brand museum