In 2002 was voormalig directeur van het Rijksmuseum Ronald de Leeuw  – de man is met de noorderzon vertrokken sinds zijn falend beleid en de verbouwing van het Rijks – een van de ondertekenaars van een verklaring over het universele museum.

Deze verklaring werd opgesteld naar aanleiding van toenemende druk door bronlanden om in koloniale tijden geroofd cultuurgoed terug te geven aan die landen. De directeuren van zogenaamd encyclopedische musea deelden in die gezamenlijke verklaring onder andere mede dat hun musea verzamelplaatsen zijn voor vele soorten cultuur die, juist vanwege de verzameling binnen die encyclopedische musea, in relatie tot allerlei culturen kunnen worden getoond.

Alleen al om die reden moeten deze collecties van grote diversiteit bijeen blijven en niet gestreefd worden naar recuperatie naar de landen van oorsprong: “The universal admiration for ancient civilisations would not be so deeply established today were it not for the influence exercised by the artefacts of these cultures, widely available to an international public in major museums“.

Het zal niet toevallig zijn dat al die encyclopedische, universele musea zich bevinden in Europa en de Verenigde Staten (de Oenaited Steets). In geen van de bronlanden bevindt zich een universeel museum. Sterker nog: inwoners van die bronlanden hebben vaak de grootste moeite een visum te krijgen om te reizen naar die musea rijk aan internationale cultuur; nog los van de vraag of ze het zich financieel kunnen veroorloven. Er zullen slechts weinig Nigerianen in staat zijn de bronzen beelden uit Benin, door de Engelsen in 1897 tijdens een strafexpeditie geroofd uit Benin (= nu Nigeria) in Londen, Wenen of Berlijn te bewonderen. Hoeveel Egyptenaren zijn in staat de steen van Rosetta te bekijken in het Brits Museum? Het Rijksmuseum Amsterdam bezit een stenen beeld afkomstig van de Boroboedoer (Borobudur), naar Nederland gekomen in een schandalige periode uit onze geschiedenis. Slechts een kleine Indonesische elite kan het Rijksmuseum bezoeken.

Waar is het universele museum in Afrika, Zuid-Amerika, Azie?

De marmeren beelden van het Parthenon die door Thomas Bruce, Lord Elgin, begin 19de eeuw naar Engeland verscheept werden zijn te zien in het Brits Museum, het LouvreVaticaanse MuseaNationaal Museum, Kopenhagen, Kunsthistorisches Museum, Wenen, Universiteits Museum, Würzburg en de Glyptothek, Munchen. Verdedigers van Elgin’s roof houden nog steeds vol dat Elgin deze beelden tegen vernietiging beschermd heeft.

Kletskoek, want het nieuwe Acropolis Museum in Athene herbergt een flink aantal, helaas incompleet, beelden van dat Parthenon.

Elgin heeft veel schade aangericht aan het Parthenon. Een complete fries donderde naar beneden toen hij daar beelden vanaf wilde halen. Resultaat: de hele boel aan gruzelementen. De eerste scheepslading met beelden die hij naar Engeland stuurde kwam in zee terecht toen het schip voor de kust van Griekenland verging. In de jaren dertig van de 20ste eeuw kregen schoonmakers in het Brits Museum de opdracht de beelden te reinigen, en reinigen deden ze: met staalborstels, waardoor het oppervlak van de beelden onherstelbaar beschadigd werd en de laatste resten authentieke verf – de beelden waren oorspronkelijk kleurrijk beschilderd – verwijderd werden.

Dus kom mij niet aan met het kulverhaal dat Elgin de beelden gered heeft van de ondergang. Bovendien, mocht dat nonsensargument al correct zijn, dan nog kunnen die beelden nu terug omdat er geen enkele dreiging meer is. Maar nee, dat wordt van tafel geveegd door de elitaire directeuren van de elitaire westerse musea onder andere met het argument (?) dat we tegen deze kwestie aankijken met hedendaagse ogen. Klopt niet! Ook in Elgin’s tijd was er veel oppositie tegen zijn roof. Lord Byron legde deze weerstand vast in zijn gedichten The Curse of Minerva en Childe Harold’s pilgrimage.

Tijdens de discussies rondom de verklaring over de universele musea, presteerde Ronald de Leeuw – ja, hij weer – in een actualiteitenprogramma voor de Nederlandse TV te blaten ‘dat Griekenland niet eens bestond’ toen Elgin de beelden van het Parthenon roofde. Nu heb ik al nooit een hoge pet op gehad van de sociale intelligentie van Ronald de L., maar dat hij ook als (kunst)historicus op zo’n domme manier de fout in zou gaan….plaatsvervangende schaamte krijg je hierbij. Dank je de koekoek: Griekenland was bezet door de Turken en 400 jaar, tegen wil en dank, onderdeel van het Ottomaanse rijk.

Ten koste van duizenden doden en na een lange onafhankelijksstrijd werd Griekenland in 1830 weer zelfstandig. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iemand met zo’n beperkte historische kennis directeur werd van het Rijkmuseum?

Gebrek aan kennis is misschien het mildste verwijt dat De Leeuw gemaakt kan worden. Ik denk dat hier eerder sprake was van kwaadwillendheid en stampvoetend je gelijk halen terwijl je dat niet hebt.

Wat heeft dit allemaal te maken met die twee tenvoetenuit portretten door Rembrandt van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit die de Rothschildts te koop aanbieden en waar nu ineens van alle kanten in de museumwereld, de pers en ons parlement gepapagaait wordt dat ze in Nederland thuis horen?

Er wordt duidelijk met twee maten gemeten. Ik ben niet echt benieuwd wat De Leeuw nu te melden heeft en vrees dat hij zich niet uit deze knoop aan tegenstrijdigheden los kan wringen. In 2002 moesten de bronlanden van cultuurgoed niet zeuren en maar op het vliegtuig stappen om hun cultuurgoed in Europa of de Verenigde Staten te bekijken, en nu wordt ineens de geplande aankoop voor € 160.000.000,00 van twee Rembrandts verdedigd vanuit nationalistische overwegingen.

Hier lijkt mij iets niet te kloppen. Wat een kleinburgerlijk gezeur, onder leiding van gemankeerd veilingmeester Alexander Pechtold, dat die schilderijen Nederlands cultuurgoed zijn en daarom in Nederland thuishoren.

Kijk, als ooit, bijvoorbeeld in de Napoleontische tijd, De Nachtwacht in twee-en was gesneden en nu de ene helft in Nederland was en de andere helft waar dan ook ter wereld, dan zou ieder streven beide helften te verenigen, en dan bij voorkeur in Nederland, te verdedigen zijn. Overigens: evenzeer als het verdedigbaar is dat de beelden van het Parthenon die nu in Engeland zijn verenigd moeten worden met het Parthenon (of wel; het Acropolis Museum in Athene).

Moeten nu die twee Rembrandts koste wat kost van het ene Europese land – die Europese gedachte staat sowieso al enkele jaren te wankelen – naar het andere verplaatst worden? Die wens is niets anders dan de klok vele tientallen jaren terug zetten.

Ieder argument, hoe oneigenlijk ook, wordt benut om de publieke opinie klaar te stomen om miljoenen euro’s uit te geven aan een onnodige aankoop van twee schilderijen.

Bill Pijbes kwam met een demagogisch vervuilende toevoeging in het publicitaire geweld om de Rothschild Rembrandts naar Nederland te halen door ze de ‘broer en zus’ van De Nachtwacht te noemen. Een absurd argument want die twee schilderijen hebben chronologisch, noch stilistisch ook maar iets met De Nachtwacht van doen. Mochten ze naar het Rijksmuseum komen, gaat hij ze dan links en rechts van De Nachtwacht ophangen? Ik denk het niet.

Het is niet de eerste keer dat nationalisme gepaard gaat met demagogie.

Zo zie je maar weer, dat dit soort discussies altijd gevoerd worden op basis van onderbuik en subjectiviteit, eerdere standpunten in vergelijkbare omstandigheden gerieflijk negerend. Als het goed uitkomt hoeft cultuurgoed niet terug naar het land van herkomst omdat het tot de universele cultuur behoort, en als het 100% andersom uit komt, dan moet het terug naar het land van herkomst omdat het daar thuishoort.

Ook leuk: de PVV, DE voorvechter van nationale identiteit bleek in de Tweede Kamer (29 september 2015) tegenstander van investering in de aankoop, mede met Nederlands belastinggeld, omdat het juist goed is dat Nederlands cultuurgoed in het buitenland te zien is. Bosma van de PVV vertelde jaren in New York gewoond te hebben waar hij ‘regelmatig Rembrandts en Hollandse meester in het MOMA bewonderde’. In het MOMA? Het MOMA? Sinds wanneer vertoont dat museum voor moderne kunst 17de eeuwse meesters?

Ton Cremers, Den Haag

toncremers@gmail.com

September 29th, 2015

Posted In: Geen categorie

Tags: , , , , , , , , ,

Het is alweer bijna acht jaar geleden dat toenmalig directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, Wim van Krimpen, zich in allerlei bochten wrong om zijn besluit te rechtvaardigen foto’s van homo’s met Mohammed- en Alimaskers van de net afgestudeerde Iraanse kunstenares Sooreh Hera niet te tonen. Ondanks dat het museum uit de moslimhoek geen dreigementen bereikte, besloot Van Krimpen ze niet tentoon te stellen omdat hij het museum geen plek vond voor politieke statements. Los van de vraag of de overgevoeligheid van sommige moslims over het tonen van portretten van hun profeet werkelijk een politieke kwestie is, is de mening van Van Krimpen over de rol van musea en politiek natuurlijk niet houdbaar. Sooreh Hera trok na Van Krimpens bizarre besluit haar deelname aan de 7-UP tentoonstelling in, ‘tot spijt van het Gemeentemuseum’.

Van Krimpen verwachtte in 2007 dat de foto’s ‘over een paar jaar’, wanneer de integratie van moslims voltooid zou zijn, wel getoond konden worden. Een paar jaar? We zijn nu bijna acht jaar verder en waren begin dit jaar nog massaal Charlie (Hebdo), maar de foto’s worden nog steeds niet getoond in het Gemeentemuseum, blijkbaar ook niet door Van Krimpens opvolger Benno Tempel.

De integratie van moslims komt nooit tot stand wanneer autoritaire bangerikken als Wim van Krimpen de kop laten hangen naar de luimen van onverdraagzame fundamentalisten. Laten we wel wezen de godsdienst waar deze mensen zich op beroepen om hun onverdraagzaamheid te rechtvaardigen is, net als iedere godsdienst, een mensenproduct, zoals alle regels uit die godsdiensten archaische, willekeurig te interpreteren mensenverzinsels zijn.

Wim van Krimpens ‘politieke’ motivatie is evenmin relevant als mijn reactie op de foto’s: ik vind ze knullig en niet mooi.

Na zijn vertrek uit het Gemeentemuseum Den Haag begon Van Krimpen een galerie in Amsterdam. Is ‘een van de meest gewaardeerde Nederlandse museumdirecteuren‘ bereid de foto’s van Sooreh Hera daar wel te tonen? Hij vond ze in 2007 immers mooi en wilde ze voor het Gemeentemuseum aankopen.

De fundamentalistische moslims die er voor kozen te migreren naar een christelijke, westerse maatschappij – ik heb dat nooit begrepen – zijn pas echt geintegreerd wanneer het mogelijk is een Life of Brian te maken over hun geloof en de foto’s van Sooreh Hera zonder angst in een museum te tonen.

Daar moeten we echter ‘nog een paar jaar’ op wachten.

De foto’s van Sooreh Hera zijn te zien op haar eigen site: http://soorehhera.com/gallery.html

Ton Cremers

 

September 28th, 2015

Posted In: Geen categorie

Tags: , , ,

Turkey major conduit for Syrian ‘blood antiquities’

An image distributed by Islamic State militants on social media on August 25, 2015 purports to show the destruction of a Roman-era temple in the ancient Syrian city of Palmyra. (photo by REUTERS)

As I sat down to have a drink in Istanbul’s Grand Bazaar, a tall man in his early 20s came in. He approached a nearby table, and in broken Arabic, introduced himself as Ahmad to the head of the family seated there. He then asked if they might be interested in seeing some of Syria’s ancient history. The conversation ended promptly, as the family left the coffee shop. Ahmad then approached me, saying, “Americans are the best customers for art, would you like to look at some photos?” I asked where the antiquities were from and where they were being stored. He said he did not know. He would take my phone number, and his friends could help me.

SummaryPrint Turkey is a major transit country used by Islamic State for trafficking looted antiquities, but authorities have not been forthcoming about their seizures.
Author Pinar Tremblay Posted September 25, 2015

Ahmad, an ethnic Kurd from Iran, said that this was the only type of job he could find. A credible phone number would earn him $200. When I asked if he was afraid that I might report him, he replied, “I am undocumented.” Then, pointing to his head, he continued, “I am also not well up here, and no one will bother questioning me. All I have are photos. Plus, I am not selling drugs. If [the objects] are not sold, the Islamic State will destroy them.” Rattled by my questions, Ahmad left in a jiffy.

As the Syrian civil war drags on, the Islamic State (IS) and other parties to the conflict are looking for ways to increase their cash flow. With the ongoing bombing by the US-led coalition, revenue from oil sales is declining. Kidnapping, taxation and extortion provide only limited income unless IS can sustain its territorial expansion. The sale of looted antiquities has therefore became lucrative. Indeed, expert testimony before the US Congress suggests that trade in illicit antiquities is the second largest source of income for IS. Syria’s cultural heritage has become “blood antiquities,” used to fund violence against the Syrian people.

Professor Andrew Terrill of the US Army War College has been studying IS’ funding. He told Al-Monitor, “In many wars, including the Syrian civil war, cultural sites are destroyed as part of the collateral damage of war or because one or both sides use cultural sites for military purposes. IS deliberately authorizes the destruction of archaeological sites in order to gain loot that can be sold to the black market of antiquities collectors. The head of UNESCO states that this is occurring on an industrial scale.”

The process has been well documented. Once a looter gains possession of valuable items, he gives them to a smuggler, who, working through cross-border mafia networks and bribery, travels with the goods to transit countries to hand them over to a dealer. Many Syrian antiquities have reportedly ended up in the West. Despite harsh laws designed to curtail the demand side of the antiquities trade, satellite imagery of looted historic sites point to the difficulty of safeguarding moveable art. Once an item has been laundered into the world antiquities market, it is almost impossible to trace it back to its origin, unless it is a well-documented object.

In antiquities smuggling, as with any organized transnational criminal activity, it is a challenge to pinpoint the precise role that different actors play. Since acquiring looted antiquities is a white-collar crime necessitating some education, at least in art history, a few journalists and government officials in Turkey have been adamant in telling Al-Monitor that the “antiquities trade is not funding IS.” That said, the precious spoils found during US commando raids against senior IS officials prove that their cultural involvement extends well beyond making slick videos.

More: Turkey major conduit for Syrian ‘blood antiquities’ – Al-Monitor: the Pulse of the Middle East

September 26th, 2015

Posted In: Ton Cremers

Turkey major conduit for Syrian ‘blood antiquities’

An image distributed by Islamic State militants on social media on August 25, 2015 purports to show the destruction of a Roman-era temple in the ancient Syrian city of Palmyra. (photo by REUTERS)

As I sat down to have a drink in Istanbul’s Grand Bazaar, a tall man in his early 20s came in. He approached a nearby table, and in broken Arabic, introduced himself as Ahmad to the head of the family seated there. He then asked if they might be interested in seeing some of Syria’s ancient history. The conversation ended promptly, as the family left the coffee shop. Ahmad then approached me, saying, “Americans are the best customers for art, would you like to look at some photos?” I asked where the antiquities were from and where they were being stored. He said he did not know. He would take my phone number, and his friends could help me.

SummaryPrint Turkey is a major transit country used by Islamic State for trafficking looted antiquities, but authorities have not been forthcoming about their seizures.
Author Pinar Tremblay Posted September 25, 2015

Ahmad, an ethnic Kurd from Iran, said that this was the only type of job he could find. A credible phone number would earn him $200. When I asked if he was afraid that I might report him, he replied, “I am undocumented.” Then, pointing to his head, he continued, “I am also not well up here, and no one will bother questioning me. All I have are photos. Plus, I am not selling drugs. If [the objects] are not sold, the Islamic State will destroy them.” Rattled by my questions, Ahmad left in a jiffy.

As the Syrian civil war drags on, the Islamic State (IS) and other parties to the conflict are looking for ways to increase their cash flow. With the ongoing bombing by the US-led coalition, revenue from oil sales is declining. Kidnapping, taxation and extortion provide only limited income unless IS can sustain its territorial expansion. The sale of looted antiquities has therefore became lucrative. Indeed, expert testimony before the US Congress suggests that trade in illicit antiquities is the second largest source of income for IS. Syria’s cultural heritage has become “blood antiquities,” used to fund violence against the Syrian people.

Professor Andrew Terrill of the US Army War College has been studying IS’ funding. He told Al-Monitor, “In many wars, including the Syrian civil war, cultural sites are destroyed as part of the collateral damage of war or because one or both sides use cultural sites for military purposes. IS deliberately authorizes the destruction of archaeological sites in order to gain loot that can be sold to the black market of antiquities collectors. The head of UNESCO states that this is occurring on an industrial scale.”

The process has been well documented. Once a looter gains possession of valuable items, he gives them to a smuggler, who, working through cross-border mafia networks and bribery, travels with the goods to transit countries to hand them over to a dealer. Many Syrian antiquities have reportedly ended up in the West. Despite harsh laws designed to curtail the demand side of the antiquities trade, satellite imagery of looted historic sites point to the difficulty of safeguarding moveable art. Once an item has been laundered into the world antiquities market, it is almost impossible to trace it back to its origin, unless it is a well-documented object.

In antiquities smuggling, as with any organized transnational criminal activity, it is a challenge to pinpoint the precise role that different actors play. Since acquiring looted antiquities is a white-collar crime necessitating some education, at least in art history, a few journalists and government officials in Turkey have been adamant in telling Al-Monitor that the “antiquities trade is not funding IS.” That said, the precious spoils found during US commando raids against senior IS officials prove that their cultural involvement extends well beyond making slick videos.

More: Turkey major conduit for Syrian ‘blood antiquities’ – Al-Monitor: the Pulse of the Middle East

September 26th, 2015

Posted In: Ton Cremers

Treasures… Beware of artful codgers

Eleanor Flegg

Published 25/09/2015 | 02:30

Shaun Greenhalgh fake Egyptian princess
Shaun Greenhalgh fake Egyptian princess

During the summer I visited an antiques shop in Dublin where I found a small painted box with oriental styling. The price was €135 and dealer assured me that it was 19th century. “Is the stamp more recent than the rest of the box?” I asked after showing him the “Made in Japan” logo.

“Yeah,” said the dealer shiftily, “that must have been done later.”

When I went back a few weeks later, the shop was closed. The incident was a salutary reminder of the shady side of the antiques industry. Fakes and forgeries are out there. The trouble is many forgeries are very good indeed and don’t come with “Made in Japan” stamped on the base. In fact, the little box was just a copy of a period piece, not intended to deceive. The dodgy dealer, however, was.

A forgery, just to define the terms, is an object made from scratch to be a fraudulent imitation of something else, designed to deceive just like a forged banknote. A fake is an original object that has been altered to give it the appearance of something else, like a painting with the signature of another artist added. A fence meantime, is a person, like Del Boy in Only Fools And Horses, who knowingly trades in dodgy goods.

More: Treasures… Beware of artful codgers – Independent.ie

September 26th, 2015

Posted In: fakes and forgeries, Ton Cremers

Tags: , , ,

Robados dos ‘goyas’ de una casa de Madrid

‘Sueño de San José’, de Francisco de Goya. / ARTCLAIM

Dos obras atribuidas a Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746—Burdeos, 1828) fueron robadas el pasado 1 de septiembre de una casa en Villanueva de la Cañada, una de las localidades con mayor nivel de renta de la Comunidad de Madrid y situada a 30 kilómetros al oeste de la capital. Los ladrones irrumpieron en la vivienda por la tarde, cuando no había nadie dentro, e inutilizaron la alarma, según informó a este periódico la compañía Art Recovery Group, especializada en el rastreo y recuperación de obras de arte robadas y expoliadas mediante el uso de una gran base de datos y de un sistema de detección de imágenes en Internet. Los pequeños goyas desaparecidos son el óleo Sueño de San José (de 33,5 por 24 centímetros) y el dibujo a tinta Caricatura de cabezas(21 por 15 centímetros).

Guilherme Maximino, un portavoz de Art Recovery, descartó la hipótesis de que se trate de una operación encargada por algún coleccionista, deseoso de contar con la pintura y el dibujo sustraídos. Los ladrones entraron probablemente a robar dinero, objetos de valor y joyas pero al destripar la caja fuerte se toparon con las dos piezas del genio aragonés y se llevaron las obras, según la versión de la firma, con la que contactó el propietario de las obras robadas, que prefiere mantenerse en el anonimato.

More: Robados dos ‘goyas’ de una casa de Madrid | Cultura | EL PAÍS

September 26th, 2015

Posted In: Ton Cremers

Robados dos ‘goyas’ de una casa de Madrid

‘Sueño de San José’, de Francisco de Goya. / ARTCLAIM

Dos obras atribuidas a Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746—Burdeos, 1828) fueron robadas el pasado 1 de septiembre de una casa en Villanueva de la Cañada, una de las localidades con mayor nivel de renta de la Comunidad de Madrid y situada a 30 kilómetros al oeste de la capital. Los ladrones irrumpieron en la vivienda por la tarde, cuando no había nadie dentro, e inutilizaron la alarma, según informó a este periódico la compañía Art Recovery Group, especializada en el rastreo y recuperación de obras de arte robadas y expoliadas mediante el uso de una gran base de datos y de un sistema de detección de imágenes en Internet. Los pequeños goyas desaparecidos son el óleo Sueño de San José (de 33,5 por 24 centímetros) y el dibujo a tinta Caricatura de cabezas(21 por 15 centímetros).

Guilherme Maximino, un portavoz de Art Recovery, descartó la hipótesis de que se trate de una operación encargada por algún coleccionista, deseoso de contar con la pintura y el dibujo sustraídos. Los ladrones entraron probablemente a robar dinero, objetos de valor y joyas pero al destripar la caja fuerte se toparon con las dos piezas del genio aragonés y se llevaron las obras, según la versión de la firma, con la que contactó el propietario de las obras robadas, que prefiere mantenerse en el anonimato.

More: Robados dos ‘goyas’ de una casa de Madrid | Cultura | EL PAÍS

September 26th, 2015

Posted In: Ton Cremers

There are many amazing things about the story of Wolfgang Beltracchi, the convicted art forger who was released from prison early this year after serving two-thirds of a six-year sentence.

First is his undeniable skill and ingenuity, which are quietly celebrated in Arne Birkenstock’s fascinating documentary Beltracchi: The Art of Forgery.

The second is just how long he kept up the charade: 40 years! In four decades, Beltracchi and his wife, Helene, unloaded over 300 paintings, earning millions as they pulled the wool over the attentive eyes of the art world.

Which brings us to the third and most intriguing point: how eager everyone was to go along with the game. It’s a topic Birkenstock circles around in his not quite objective but thoroughly entertaining film. (The director’s father served as a lawyer for the Beltracchis.)

More: Movie review – Beltracchi: The Art of Forgery sheds light on hypocrisy of art world | Montreal Gazette

September 25th, 2015

Posted In: fakes and forgeries, Ton Cremers

Tags: , ,

There are many amazing things about the story of Wolfgang Beltracchi, the convicted art forger who was released from prison early this year after serving two-thirds of a six-year sentence.

First is his undeniable skill and ingenuity, which are quietly celebrated in Arne Birkenstock’s fascinating documentary Beltracchi: The Art of Forgery.

The second is just how long he kept up the charade: 40 years! In four decades, Beltracchi and his wife, Helene, unloaded over 300 paintings, earning millions as they pulled the wool over the attentive eyes of the art world.

Which brings us to the third and most intriguing point: how eager everyone was to go along with the game. It’s a topic Birkenstock circles around in his not quite objective but thoroughly entertaining film. (The director’s father served as a lawyer for the Beltracchis.)

More: Movie review – Beltracchi: The Art of Forgery sheds light on hypocrisy of art world | Montreal Gazette

September 25th, 2015

Posted In: fakes and forgeries, Ton Cremers

Tags: , ,

A $15 million Pablo Picasso painting is back on display in a Paris museum after a long and unusual journey. ‘La Coiffeuse’ disappeared from a French storage room more than a decade ago, then turned up in a package from Belgium to New York last year — with a customs label calling it a $37 Christmas gift.

More: Stolen Picasso painting found in New Jersey makes its way back to Paris museum | Entertainment & Showbiz from CTV News

September 25th, 2015

Posted In: Museum thefts, Ton Cremers

Tags: , , ,

A $15 million Pablo Picasso painting is back on display in a Paris museum after a long and unusual journey. ‘La Coiffeuse’ disappeared from a French storage room more than a decade ago, then turned up in a package from Belgium to New York last year — with a customs label calling it a $37 Christmas gift.

More: Stolen Picasso painting found in New Jersey makes its way back to Paris museum | Entertainment & Showbiz from CTV News

September 25th, 2015

Posted In: Museum thefts, Ton Cremers

Tags: , , ,

Ancient carving stolen decades ago in Mexico found in France

Ancient carving stolen decades ago in Mexico found in France
A 2-meter-high, several thousand-year-old sculpture is pictured at the Mexican Cultural institute of Paris, France, Thursday, Sept. 24, 2015. The sculpture was handed to Mexican authorities 45 years after it disappeared from Mexico. The …more

A nearly 3,000-year-old carving stolen more than four decades ago from a remote area of southern Mexico has been recovered in France.

The Olmec carving dating to around 900 B.C. had been chipped off the rock face sometime between the arrival of an in 1968 and 1972, when the team returned to the area. It resurfaced recently in France under unclear circumstances.

John Clark, a professor of archaeology at Brigham Young University who learned about the find Thursday, said the carved sculpture showed the extent of the Olmec’s reach in an area of Chiapas better known for ties to the Maya. In the decades since the theft, he said, scholars have made due with a replica created by examining archive photos of the piece.

The Olmec are best known for their enormous carved heads and are considered one of the founding cultures of Mesoamerica.

Dominique Michelet, a French archaeologist at the CNRS research center involved in recovering the piece, said Thursday the bas relief is believed to represent a priest.

Clark said chunks of the cut-out stone were missing, but it appeared largely intact.

More: Ancient carving stolen decades ago in Mexico found in France

September 25th, 2015

Posted In: Ton Cremers

In the high-stakes art world, a fear of lawsuits is putting a muzzle on authenticators.

“Art is about life and the art world is about money,” Damien Hirst famously said. And with the European Fine Art Foundation estimating $57.3 billion in global art sales last year, his observation has never rung more true. But as art prices soar, ensuring the authenticity of one’s artwork (read: its value) is becoming an increasingly muddled and costly affair.

Four years ago, the Andy Warhol Foundation dissolved its authentication board, the official arbiter holding sway over which works are certified as those of the artist’s and those that are not. Embroiled in a series of lawsuits after rejecting the validity of questionable pieces, Red Self-Portrait (1965) among them, the board decided it could no longer bear the financial toll of continuously defending itself against disgruntled collectors, even though they had signed agreements in advance, binding them to the board’s decisions.

“One year our legal bill ran up $7 million,” says Joel Wachs, the foundation’s director. “The cost to defend them became so great, we got tired of giving money to lawyers. We’d rather be giving it to artists.” So after 16 years and some 6,000 works examined, the Warhol board closed its doors.

Like a giant silk-screen domino, the news set off a chain reaction within the small, elite world of authentication boards. Since then, a number of artists’ estates and foundations—including those representing Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein, and Jackson Pollock—have also chosen to disband, unwilling to open themselves up to further legal entanglements.

 

More: Art authenticators keep quiet on fakes for fear of lawsuits – Fortune

September 25th, 2015

Posted In: Ton Cremers

In William St. Clair’s fascinating, and very well documented book Lord Elgin & The Marbles; the controversial history of the Parthenon sculptures (third revised edition, 1998) one can read an account about the illicit removal of ancient manuscripts: “Professor Carlyle had been attached to Lord Elgin’s Embassy by the government for the specific purpose of looking for ancient manuscripts”…”Carlyle obtained them in various ways. Six he brought from the monastery of St Saba near Jerusalem. Four or five others come from the library of the Patriarch of Jerusalem at Constantinople. To none of these manuscripts did Carlyle have any legal title. They were lent to him, at his own insistent request, to allow them to be collated in England and to help with the production of a revised edition of the New Testament. Before he left Constantinople for the last time in March 1801 Carlyle signed a declaration prepared by the Patriarch promising to return the manuscripts to the Patriarch at Constantinople ‘when the purposes for which they were borrowed were completed or whenever the Patriarch should demand them’. Philip Hunt, as a secretary of the Embassy also signed the declaration, thus making the British Government a party to the promise”. (Chapter 21 The fate of the manuscripts, of St. Clair’s book.)

These manuscripts were never returned. Apparently ‘the purposes for which they were borrowed’ are still – after 200 years – to be completed…

Where are they now: in the library of the Archbishop of Canterbury’s Library at Lambeth.

Correct me if I am wrong, but if I remember well Carlyle also took manuscripts form the monastery of Mount Athos.

Ton Cremers
http://www.museum-security.org
meditatione-ignis.org
http://www.toncremers.nl

also read:

Analysing the British Museum’s historical revisionism in Elgin’s own words

September 25th, 2015

Posted In: Parthenon Marbles, Parthenon Marbles (DO NOT CALL THE ELGIN MARBLES!)

Tags: , , , , , , , , , ,

Het schilderij La Coiffeuse (de kapster) van Picasso dat meer dan tien jaar geleden werd gestolen, is terug in handen van het museum Centre Pompidou in Parijs. Door de diefstal en de slechte manier waarop het doek is bewaard, is het wel toe aan een restauratie, zegt museumdirecteur Serge Lasvignes donderdag.Het kubistische schilderij, dat naar schatting 13,3 miljoen euro waard is, dook in december 2014 op in New York. Douaniers ontdekten het pakket, dat vanuit België was verstuurd.

meer: Gestolen schilderij ‘La Coiffeuse’ van Picasso is terug in Parijs | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

September 25th, 2015

Posted In: diefstal uit museum

Tags: , , , ,

Het schilderij La Coiffeuse (de kapster) van Picasso dat meer dan tien jaar geleden werd gestolen, is terug in handen van het museum Centre Pompidou in Parijs. Door de diefstal en de slechte manier waarop het doek is bewaard, is het wel toe aan een restauratie, zegt museumdirecteur Serge Lasvignes donderdag.Het kubistische schilderij, dat naar schatting 13,3 miljoen euro waard is, dook in december 2014 op in New York. Douaniers ontdekten het pakket, dat vanuit België was verstuurd.

meer: Gestolen schilderij ‘La Coiffeuse’ van Picasso is terug in Parijs | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

September 25th, 2015

Posted In: diefstal uit museum

Tags: , , , ,

MONACO — In what appears at first glance to be a simple, magnanimous act, a Russian billionaire is poised this week to return two Picassos, valued at $30 million, to the artist’s stepdaughter, who says the works, both portraits of her mother — Jacqueline Roque, Picasso’s second wife — were stolen from her.The businessman, Dmitry E. Rybolovlev, owner of one of the world’s most valuable art collections, said in an interview last week that he bought the works in good faith in 2013, without any hint that there was a question about their title.“I feel solidarity with her, especially because there is a strong emotional link between the portraits of her and her mother,” Mr. Rybolovlev said in the interview from his penthouse apartment here overlooking the Mediterranean.

More: The Billionaire, the Picassos and a $30 Million Gift to Shame a Middleman – The New York Times

September 24th, 2015

Posted In: Ton Cremers

Museum Escher misleidt bezoeker met kopieën – Van Krimpen bluft deskundigheid

24/09/2015 – 11:29

Uit De Volkskrant: Veel van de werken die nu te zien zijn in het Haagse museum Escher in het Paleis zijn replica’s. Voor bezoekers staat niet aangegeven welke werken van de wereldberoemde grafisch kunstenaar echt zijn en welke niet. Ook het personeel kan dat niet vertellen.(…………………………….) Escher in het Paleis, een eigen museum voor de kunstenaar aan het Korte Voorhout in Den Haag, toont volgens haar website ‘permanent ruim 150 werken van de kunstenaar; altijd de bekendste werken en een selectie van ander werk uit zijn oeuvre.’(……………………………)Van Krimpen(….):. ‘Escher in het Paleis heeft altijd facsimile’s gebruikt in de tentoonstelling. Je kan een kwetsbaar werk slechts een maand laten bezichtigen, dan moet het een jaar naar de opslagplaats.’(……………..)Benno Tempel, de huidige directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, is verbaasd over de kritiek. ‘De stichting heeft de licentieovereenkomsten goedgekeurd waarin staat dat wij die reproducties mochten maken. Bovendien is er een bordje bij de ingang, waarop staat dat er reproducties gebruikt worden.’De Volkskrant kon het bestaan van een dergelijk bordje bij een bezoek niet vaststellen. Ook bij de tentoongestelde werken is niet aangegeven of het een kopie is of niet.(………………)

einde artikel De Volkskrant

(Lees volledig artikel op: volkskrant.nlhttp://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/museum-escher-misleidt-bezoeker-met-kopieen~a4148423/)

Het is natuurlijk je reinste volksverlakkerij door het Gemeentemuseum / Museum Escher. Zeker nu blijkt dat nergens aangegeven is dat het kopieen betreft. Op zijn Krimpensiaans bluft voormalig directeur van het Gemeentemuseum (en van De Kunsthal Rotterdam) Van Krimpen quasi-deskundigheid dat papier te kwetsbaar is om langdurig tentoon te stellen. Ja, dat was ooit zo. Echter, indien werken achter glas getoond worden – dat worden ze – en wanneer dat glas volgens de huidige norm diefstalbeveiligd is met een folie tussen twee lagen glas, dan wordt schadelijke UV-straling voor meer dan 99% weggefilterd.

Ton Cremers

 

September 24th, 2015

Posted In: Geen categorie

Tags: , , , , , ,

Uit De Volkskrant: Veel van de werken die nu te zien zijn in het Haagse museum Escher in het Paleis zijn replica’s. Voor bezoekers staat niet aangegeven welke werken van de wereldberoemde grafisch kunstenaar echt zijn en welke niet. Ook het personeel kan dat niet vertellen.

(…………………………….) Escher in het Paleis, een eigen museum voor de kunstenaar aan het Korte Voorhout in Den Haag, toont volgens haar website ‘permanent ruim 150 werken van de kunstenaar; altijd de bekendste werken en een selectie van ander werk uit zijn oeuvre.’

(……………………………)

Van Krimpen(….):. ‘Escher in het Paleis heeft altijd facsimile’s gebruikt in de tentoonstelling. Je kan een kwetsbaar werk slechts een maand laten bezichtigen, dan moet het een jaar naar de opslagplaats.’

(……………..)

Benno Tempel, de huidige directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, is verbaasd over de kritiek. ‘De stichting heeft de licentieovereenkomsten goedgekeurd waarin staat dat wij die reproducties mochten maken. Bovendien is er een bordje bij de ingang, waarop staat dat er reproducties gebruikt worden.’

De Volkskrant kon het bestaan van een dergelijk bordje bij een bezoek niet vaststellen. Ook bij de tentoongestelde werken is niet aangegeven of het een kopie is of niet.

(………………)

einde artikel De Volkskrant

(Lees volledig artikel op: volkskrant.nlhttp://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/museum-escher-misleidt-bezoeker-met-kopieen~a4148423/)

Het is natuurlijk je reinste volksverlakkerij door het Gemeentemuseum / Museum Escher. Zeker nu blijkt dat nergens aangegeven is dat het kopieen betreft. Op zijn Krimpensiaans bluft voormalig directeur van het Gemeentemuseum (en van De Kunsthal Rotterdam) Van Krimpen quasi-deskundigheid dat papier te kwetsbaar is om langdurig tentoon te stellen. Ja, dat was ooit zo. Echter, indien werken achter glas getoond worden – dat worden ze – en wanneer dat glas volgens de huidige norm diefstalbeveiligd is met een folie tussen twee lagen glas, dan wordt schadelijke UV-straling voor meer dan 99% weggefilterd.

Ton Cremers

 

September 24th, 2015

Posted In: Columns Ton Cremers

Tags: , , , ,

There are so many different aspects to art – the work of women artists, the difference between American and European art, or current trends among artists compared to more classical approaches.Next month, the Charles Hosmer Morse Museum of American Art is exploring art from a different historic perspective: Nazi art.Or, more specifically, looted Nazi art.“Hitler had plans to build his own museum,” said Betsy Peters, the museum’s curator of education. “He had those plans even before the war broke out. His idea was to basically create a museum that would have no other rival, that would be the greatest museum in the world.”Adolf Hitler’s way of doing that, she added, was to fill the museum with great works of art from all across Europe – that was stolen from the victims of the Holocaust.“He was taking from the great art collection of a lot of families who were forced to give up their art to save their lives, and the museum was supposed to show Germany’s superiority over other countries and nations,” Peters said.The public can learn more about looted Nazi art through the museum’s Brown Bag Matinee Series, which begins on Friday, Oct. 16, with the first of a two-part documentary on how the Third Reich looted of some of the greatest European artworks. That included the Ghent Altarpiece by Hubert and Jan van Eyck.On Oct. 16, Morse will show “Hitler’s Museum, Part One,” and then on Oct. 23, “Hitler’s Museum, Part Two.” Both films are about 50 minutes long.The final documentary, on Oct. 30, is “Adele’s Wish,” the story behind one woman’s quest to recover Klimt paintings stolen from her family by the Nazis in World War II. “This is a three part series,” Peters said. “After it talks about the Nazi looting beginning in France and Holland, it goes on to talk about the struggle between the American and Soviet reaction. We wanted to repatriate the art and find that art the Nazis had looted, and of course Stalin and the Soviets wanted the art because they felt they deserved it because of what the Nazis had done to them.”

more: Morse Museum explores looted Nazi art in film series – Orlando Sentinel

September 24th, 2015

Posted In: Ton Cremers

Hero Jakkie Brinkman; politieke partijen hoppende diender

Hero Jakkie Brinkman; politieke partijen hoppende diender

 

Politieke partijen hoppende opportunist Hero Brinkman en ‘loan shark’ Dirk Scheringa presenteerden bij Jeroen Pauw hun nieuwe kongsi: de Ondernemers Partij.

De partij wil het ondernemen in Nederland gemakkelijker maken en richt zich daarbij specifiek op ZZP’ers en MKB’ers.

Tijdens de presentatie bij Pauw greep Hero Brinkman meteen de kans te laten zien hoe deze nieuwe partij zich in gaat zetten voor de ZZP’ers en hoe ondernemers door hem en Scheringa – hoe durft die man – ondersteund gaan worden.

Peter de Vries, ook niet vies van een politiek avontuurtje, plaatste op de hem bekende wijze, liever de bal dan de man spelend (en dat door een beunhazende voetbalmakelaar), kanttekeningen bij de plannen van beide politieke en financiele oplichters.

Brinkman kon niets anders bedenken dan de ZZP-ende Peter de Vries aan te vallen omdat deze zich voor zijn werkzaamheden bij Pauw zou laten betalen. Een vraag die helemaal niets te maken had met de discussie die plaatsvond tijdens het programma.

Dan presenteer je een partij die zich gaat richten op de belangen van ZZP-ers en MKB’ers en het eerste dat je publiek doet is een ZZP’er aanvallen op zijn inkomsten. Niet slim.

Mijn advies: MKB’ers en ZZP’ers aller landen verenigt u en stem niet op het onbetrouwbare partijtje van deze twee onbetrouwbare heren.

Ton Cremers

 

September 23rd, 2015

Posted In: Geen categorie, Ton Cremers blogs

Tags: , , , ,

Despite the last global financial crisis, the art market has continued to perform well and many families have seen the value of their collections jump to become an increasingly important share of their wealth. As more families are looking at ways to ‘cash out’ and ‘monetise’ their collections, the number of loans secured by art is on the rise both in Asia and in more mature art markets such as the USA. This has led to an influx of new specialist ‘art lenders’ (and even hedge fund lenders), in addition to more traditional lenders such as banks and auction houses.Though it could be a smart move to use the family art collection as security for a loan, one needs to tread carefully, in particular, as the new breed of art lenders tend to offer more expensive loans than traditional lenders. Below are outlined eight points to keep in mind when considering taking a loan with the family art collection as security.

More: Eight questions to ask if you’re thinking of an art loan – Spear’s

September 22nd, 2015

Posted In: Ton Cremers

Despite the last global financial crisis, the art market has continued to perform well and many families have seen the value of their collections jump to become an increasingly important share of their wealth. As more families are looking at ways to ‘cash out’ and ‘monetise’ their collections, the number of loans secured by art is on the rise both in Asia and in more mature art markets such as the USA. This has led to an influx of new specialist ‘art lenders’ (and even hedge fund lenders), in addition to more traditional lenders such as banks and auction houses.Though it could be a smart move to use the family art collection as security for a loan, one needs to tread carefully, in particular, as the new breed of art lenders tend to offer more expensive loans than traditional lenders. Below are outlined eight points to keep in mind when considering taking a loan with the family art collection as security.

More: Eight questions to ask if you’re thinking of an art loan – Spear’s

September 22nd, 2015

Posted In: Ton Cremers

Gershon Schwadron of Boca Raton was impressed and touched last Sunday.This member of Boca Raton Synagogue — a Modern Orthodox temple in west Boca Raton — sat in the synagogue’s first row as three recently-recovered Torahs stolen from Eastern European Jewish communities by the Nazis during the Holocaust were displayed in the U.S. for the first time on Sunday, Sept. 20.Schwadron said: “To see these Torahs, which had been buried so deeply, come back to life was simply wonderful to behold.”The Torahs were made available by the Jewish Heritage Foundation Inc. of Florida — which so far has recovered and documented 118 Torahs stolen by the Nazis, found in the Lenin Regional University Scientific Library in Nizhny Novgorod — a Russian city 258 miles east of Moscow.The Boca Raton-based foundation was started by Boca resident and foundation president Sibyl Silver — a member of both Boca Raton Synagogue and the Chabad of Boca Raton — and her late husband, Robert. Sibyl Silver is a retired teacher.

More: Foundation displays recovered Torahs in Boca Raton stolen by the Nazis – Sun Sentinel

September 22nd, 2015

Posted In: Ton Cremers

The British sculptor Anish Kapoor says that he will begin the process of transforming his vandalised sculpture Dirty Corner tomorrow (21 September) as part of a new “artistic intervention”. A series of slogans, some of them anti-Semitic, were painted 5 September on the cavernous piece and surrounding rocks on display at the Palace of Versailles outside Paris. Phrases such as “Christ is King in Versailles” and “disgust, dishonour, treason, Satanism” were daubed on the controversial work which remains on show until 1 November. Palace of Versailles officials said in a statement issued 18 September that “[the sculpture], which was recently vandalised, will be subject in the coming days to an intervention to hide the damage, under the artist’s supervision.”

more: Court ruling over vandalised Versailles sculpture angers Anish Kapoor

September 21st, 2015

Posted In: Geen categorie

‘Rembrandts hoeven niet gered te worden van oliesjeiks’ – Madelon Strijbos van TEFAF Maastricht kletst uit haar nek

September 21, 2015 – 14:52

“Het is niet zo dat kunst vastzit in particuliere handen.” Madelon Strijbos van TEFAF Maastricht, de belangrijkste kunstbeurs ter wereld, sust de zorgen van minister Bussemaker. Die wil met de aankoop van twee Rembrandts voorkomen dat ze, in de woorden van de minister, “in handen komen van een of andere rijke oliesjeik”.

Bussemaker vreest dat het publiek de doeken nooit meer kan zien als ze in vreemde handen terechtkomen. Maar Strijbos wijst erop dat particulieren hun kunstwerken vaak uitlenen aan musea. “Ik begrijp heel goed dat het Rijksmuseum deze werken in de collectie wil hebben, maar het is niet zo zwart-wit dat kunst in particuliere handen altijd achter gesloten deuren blijft.”

lees hele artikel: ‘Rembrandts hoeven niet gered te worden van oliesjeiks’

Die Madelon Strijbos lijkt haar kunsthandelarenkongsi op een prima wijze te vertegenwoordigen, maar goed beschouwd kletst ze uit haar nek. Om te beginnen worden de schatrijke Rothschilds met Nederlands belastinggeld nog rijker gemaakt dan ze al zijn. Strijbos kakelt in haar interview met de NOS lustig door dat dit soort kunst (Rembrandtschilderijen) continu in waarde stijgt en dus een goede belegging is. We hoeven ons niet ongerust te maken, want die particulieren lenen de kunst vaak weer uit aan musea zodat we er allemaal van kunnen genieten.

Dank je de koekoek: dat is zo, maar ten koste van wat/wie? Denkt deze dame nu echt dat particulieren hun kostbare schilderijen uit filantropische overwegingen aan musea uitlenen? Welnee, hun investering in kunst wordt op die manier in een beveiligde omgeving bewaard – soms schiet die beveiliging tekort, dat realiseer ik mij maar al te goed – zonder dat ze daar een cent voor hoeven uit te geven en de lenende musea draaien dan in vrijwel alle gevallen ook nog op voor de kosten van verzekering en duurzaam behoud en beheer. Aangezien alle Nederlandse musea, en met name de musea die Rembrandts tentoonstellen, afhankelijk zijn van subsidies – uit gemeenschapsgeld – draait de belastingbetaler altijd op voor de kosten, of schilderijen met hulp van belastinggeld worden aangekocht of wanneer gesubsidieeerde musea de kostbaarheden voor  particuliere investeerders-verzamelaars opslaan. Feitelijk wordt de investering in kostbare kunst op deze wijze gesubsidieerd door de belastingbetaler, zeker wanneer je je realiseert dat de winst bij verkoop van de schilderijen onbelast is. Maar wie strijkt bij verkoop, desnoods door een volgende generatie, de winst op? Juist: die toch al rijke beleggers. Een risicoloze maar, volgens Madelon, lucratieve belegging.

Als de bruiklenen uiteindelijk verkocht worden op een elitaire beurs als de TEFAF is het balletje rond en kunnen Madelon Strijbos en haar collega’s het champagneglas heffen.

Ton Cremers

 

September 21st, 2015

Posted In: BLOG World (from related blogs), blogwereld, Ton Cremers

Tags: , , , , ,

‘Rembrandts hoeven niet gered te worden van oliesjeiks’ – Madelon Strijbos van TEFAF Maastricht kletst uit haar nek

September 21, 2015 – 14:52

“Het is niet zo dat kunst vastzit in particuliere handen.” Madelon Strijbos van TEFAF Maastricht, de belangrijkste kunstbeurs ter wereld, sust de zorgen van minister Bussemaker. Die wil met de aankoop van twee Rembrandts voorkomen dat ze, in de woorden van de minister, “in handen komen van een of andere rijke oliesjeik”.

Bussemaker vreest dat het publiek de doeken nooit meer kan zien als ze in vreemde handen terechtkomen. Maar Strijbos wijst erop dat particulieren hun kunstwerken vaak uitlenen aan musea. “Ik begrijp heel goed dat het Rijksmuseum deze werken in de collectie wil hebben, maar het is niet zo zwart-wit dat kunst in particuliere handen altijd achter gesloten deuren blijft.”

lees hele artikel: ‘Rembrandts hoeven niet gered te worden van oliesjeiks’

Die Madelon Strijbos lijkt haar kunsthandelarenkongsi op een prima wijze te vertegenwoordigen, maar goed beschouwd kletst ze uit haar nek. Om te beginnen worden de schatrijke Rothschilds met Nederlands belastinggeld nog rijker gemaakt dan ze al zijn. Strijbos kakelt in haar interview met de NOS lustig door dat dit soort kunst (Rembrandtschilderijen) continu in waarde stijgt en dus een goede belegging is. We hoeven ons niet ongerust te maken, want die particulieren lenen de kunst vaak weer uit aan musea zodat we er allemaal van kunnen genieten.

Dank je de koekoek: dat is zo, maar ten koste van wat/wie? Denkt deze dame nu echt dat particulieren hun kostbare schilderijen uit filantropische overwegingen aan musea uitlenen? Welnee, hun investering in kunst wordt op die manier in een beveiligde omgeving bewaard – soms schiet die beveiliging tekort, dat realiseer ik mij maar al te goed – zonder dat ze daar een cent voor hoeven uit te geven en de lenende musea draaien dan in vrijwel alle gevallen ook nog op voor de kosten van verzekering en duurzaam behoud en beheer. Aangezien alle Nederlandse musea, en met name de musea die Rembrandts tentoonstellen, afhankelijk zijn van subsidies – uit gemeenschapsgeld – draait de belastingbetaler altijd op voor de kosten, of schilderijen met hulp van belastinggeld worden aangekocht of wanneer gesubsidieeerde musea de kostbaarheden voor  particuliere investeerders-verzamelaars opslaan. Feitelijk wordt de investering in kostbare kunst op deze wijze gesubsidieerd door de belastingbetaler, zeker wanneer je je realiseert dat de winst bij verkoop van de schilderijen onbelast is. Maar wie strijkt bij verkoop, desnoods door een volgende generatie, de winst op? Juist: die toch al rijke beleggers. Een risicoloze maar, volgens Madelon, lucratieve belegging.

Als de bruiklenen uiteindelijk verkocht worden op een elitaire beurs als de TEFAF is het balletje rond en kunnen Madelon Strijbos en haar collega’s het champagneglas heffen.

Ton Cremers

 

September 21st, 2015

Posted In: BLOG World (from related blogs), blogwereld, Ton Cremers

Tags: , , , , ,

September 21, 2015 – 14:52

“Het is niet zo dat kunst vastzit in particuliere handen.” Madelon Strijbos van TEFAF Maastricht, de belangrijkste kunstbeurs ter wereld, sust de zorgen van minister Bussemaker. Die wil met de aankoop van twee Rembrandts voorkomen dat ze, in de woorden van de minister, “in handen komen van een of andere rijke oliesjeik”.

Bussemaker vreest dat het publiek de doeken nooit meer kan zien als ze in vreemde handen terechtkomen. Maar Strijbos wijst erop dat particulieren hun kunstwerken vaak uitlenen aan musea. “Ik begrijp heel goed dat het Rijksmuseum deze werken in de collectie wil hebben, maar het is niet zo zwart-wit dat kunst in particuliere handen altijd achter gesloten deuren blijft.”

lees hele artikel: ‘Rembrandts hoeven niet gered te worden van oliesjeiks’

Die Madelon Strijbos lijkt haar kunsthandelarenkongsi op een prima wijze te vertegenwoordigen, maar goed beschouwd kletst ze uit haar nek. Om te beginnen worden de schatrijke Rothschilds met Nederlands belastinggeld nog rijker gemaakt dan ze al zijn. Strijbos kakelt in haar interview met de NOS lustig door dat dit soort kunst (Rembrandtschilderijen) continu in waarde stijgt en dus een goede belegging is. We hoeven ons niet ongerust te maken, want die particulieren lenen de kunst vaak weer uit aan musea zodat we er allemaal van kunnen genieten.

Dank je de koekoek: dat is zo, maar ten koste van wat/wie? Denkt deze dame nu echt dat particulieren hun kostbare schilderijen uit filantropische overwegingen aan musea uitlenen? Welnee, hun investering in kunst wordt op die manier in een beveiligde omgeving bewaard – soms schiet die beveiliging tekort, dat realiseer ik mij maar al te goed – zonder dat ze daar een cent voor hoeven uit te geven en de lenende musea draaien dan in vrijwel alle gevallen ook nog op voor de kosten van verzekering en duurzaam behoud en beheer. Aangezien alle Nederlandse musea, en met name de musea die Rembrandts tentoonstellen, afhankelijk zijn van subsidies – uit gemeenschapsgeld – draait de belastingbetaler altijd op voor de kosten, of schilderijen met hulp van belastinggeld worden aangekocht of wanneer gesubsidieeerde musea de kostbaarheden voor  particuliere investeerders-verzamelaars opslaan. Feitelijk wordt de investering in kostbare kunst op deze wijze gesubsidieerd door de belastingbetaler, zeker wanneer je je realiseert dat de winst bij verkoop van de schilderijen onbelast is. Maar wie strijkt bij verkoop, desnoods door een volgende generatie, de winst op? Juist: die toch al rijke beleggers. Een risicoloze maar, volgens Madelon, lucratieve belegging.

Als de bruiklenen uiteindelijk verkocht worden op een elitaire beurs als de TEFAF is het balletje rond en kunnen Madelon Strijbos en haar collega’s het champagneglas heffen.

Ton Cremers

September 21st, 2015

Posted In: Geen categorie

Tags: , , , , ,

The Chartres Cathedral in France has long been a crowd favorite, drawing millions of Catholic pilgrims and art lovers every year who come to bask in the famous blue glow of its 13th-century stained glass. But the love may be souring. A new petition against the cathedral’s restoration claims work done over the past six years has irreversibly damaged the 800-year-old building and erased centuries of the history that makes it so special.

According to author Stefan Evans, the restoration has made the cathedral’s interior look like it was built just yesterday. Its walls and vaulted ceilings have been covered with historically inaccurate paint and plaster. And many architectural nuances — for instance, the fact the north tower was constructed in the 16th century in a different style from the rest of the church — have become imperceivable. He writes:

An analogy is a headless statue: a responsible restoration uses filling material and supports when necessary to prevent limbs from breaking. An irresponsible restoration adds a new head and covers the intact limbs with a material that renders the age of the original and newly added parts indiscernible.

Evans and the petition’s co-sponsors — Franco Scardino, Leila Amineddoleh, and Adachiara Zevi — believe the restoration violates the 1964 Venice Charter. Articles 3 and 6 of the charter prohibit conservators from adding new construction, demolishing, or modifying historic buildings in ways that affect their composition and color.

More: A Petition to Stop “Irresponsible” Restoration of Chartres Cathedral

September 21st, 2015

Posted In: Ton Cremers

This content is password protected. To view it please enter your password below:

September 17th, 2015

Posted In: algemeen, Uncategorized

Tags: ,

On Tuesday 15th and Wednesday 16th September 2015, the European Shoah Legacy Institute, in cooperation with Mr. Pavel Svoboda MEP – Chair of the European Parliament Committee on Legal Affairs – hosted a conference and exhibition on conflict looting and the importance of provenance research to cultural heritage protection.The conference commenced with a discussion on conflict looting and cultural heritage protection, hosted at the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union by Ambassador Jakub Dürr on the morning of Tuesday 15th September. Representatives of over a dozen permanent representations, along with delegates from the European Commission and the Council of the European Union, listened intently as experts from both Europe and the United States discussed the challenges of cultural heritage protection, particularly in the context of modern conflict looting.

more: Press Release about a conference and exhibition on conflict looting and the importance of provenance research to cultural heritage protection. – European Shoah Legacy Institute

September 17th, 2015

Posted In: Mailing list reports

MYSURU: Sri Srikanteshwara Temple in Nanjangud taluk, also known as Dakshina Kashi, will come under CCTV surveillance once again. The new security system will see the setting up of 20 CCTV cameras at vital locations in and around the temple. The first phase of the work will be executed at a cost of Rs 70 lakh. The CCTV control room will be located at the temple office. Parallel live feeds will also be provided to the Mysuru deputy commissioner’s office, Mysuru district superintendent of police office, Nanjangud Town Police station. The feed can be stored for a month.

more: Mysuru’s Srikanteshwara Temple to get hi-tech security – The Times of India

September 17th, 2015

Posted In: Mailing list reports

MYSURU: Sri Srikanteshwara Temple in Nanjangud taluk, also known as Dakshina Kashi, will come under CCTV surveillance once again. The new security system will see the setting up of 20 CCTV cameras at vital locations in and around the temple. The first phase of the work will be executed at a cost of Rs 70 lakh. The CCTV control room will be located at the temple office. Parallel live feeds will also be provided to the Mysuru deputy commissioner’s office, Mysuru district superintendent of police office, Nanjangud Town Police station. The feed can be stored for a month.

more: Mysuru’s Srikanteshwara Temple to get hi-tech security – The Times of India

September 17th, 2015

Posted In: Mailing list reports

A company used four fake Goya paintings to raise funds to build a medical center specializing in spinal cord injuries west of Madrid, the public prosecutor has said.Inversión y Explotación de Activos, SL produced an expert appraisal placing the collective value of the artwork at over €10 million, which was enough to persuade local authorities in the town of Villaviciosa de Odón to change its zoning plan to allow a former hotel to be converted into a specialized health center.But the police launched an investigation after suspecting that the paintings might not be the work of the great Spanish artist. Four people are now under court investigation in connection with the case.

more: Goya art forgery: Judge probes use of four fake Goyas to fund Madrid hospital | In English | EL PAÍS

September 17th, 2015

Posted In: fakes and forgeries

Tags: , , , ,

A company used four fake Goya paintings to raise funds to build a medical center specializing in spinal cord injuries west of Madrid, the public prosecutor has said.Inversión y Explotación de Activos, SL produced an expert appraisal placing the collective value of the artwork at over €10 million, which was enough to persuade local authorities in the town of Villaviciosa de Odón to change its zoning plan to allow a former hotel to be converted into a specialized health center.But the police launched an investigation after suspecting that the paintings might not be the work of the great Spanish artist. Four people are now under court investigation in connection with the case.

more: Goya art forgery: Judge probes use of four fake Goyas to fund Madrid hospital | In English | EL PAÍS

September 17th, 2015

Posted In: fakes and forgeries

Tags: , , , ,

February 2014, Russell Graves walked into collectibles dealer Maritime International with a treasure to peddle: 75 Civil War–era photographs and 50 original World War I– and World War II–era posters. It was a collection the owner normally would have been interested in buying, but the items seemed familiar.What Graves didn’t know was that by the time he brought them to the dealer, the owner had already seen the items at the library a few weeks earlier.“I had been talking about them to the owner while he was visiting our special collections area,” says special collections librarian Bill Cook of Bangor (Maine) Public Library.

More: Thwarting Book Thieves | American Libraries Magazine

September 17th, 2015

Posted In: library theft

Tags: , , , , ,

February 2014, Russell Graves walked into collectibles dealer Maritime International with a treasure to peddle: 75 Civil War–era photographs and 50 original World War I– and World War II–era posters. It was a collection the owner normally would have been interested in buying, but the items seemed familiar.What Graves didn’t know was that by the time he brought them to the dealer, the owner had already seen the items at the library a few weeks earlier.“I had been talking about them to the owner while he was visiting our special collections area,” says special collections librarian Bill Cook of Bangor (Maine) Public Library.

More: Thwarting Book Thieves | American Libraries Magazine

September 17th, 2015

Posted In: library theft

Tags: , , , , ,

by Max Spiegel, NGC Numismatic Researcher ……..

Semiprooflike appearance, thick lettering and raised lumps helped NGC graders identify a counterfeit 1924 Saint-Gaudens Double Eagle.

The 1924 Double Eagle is by far the most common date in the Saint-Gaudens series. NGC has graded more than 300,000 examples—an astonishing number, particularly given that the coin’s total mintage was just over 4.3 million pieces.

For many years, however, the 1924 was considered to be relatively rare and collectors in the mid-20th Century found it difficult to locate high grade examples. Most of these coins were shipped overseas, primarily to banks in Europe, and few specimens remained in the United States.

more: Counterfeit Coin Detection: 1924 Saint-Gaudens Double Eagle

September 17th, 2015

Posted In: fakes and forgeries

Tags: , , , , , , ,

Twee gestolen Warhol-zeefdrukken weer terechtTwee van de negen gestolen zeefdrukken van kunstenaar Andy Warhol zijn weer terecht. De ‘eigenaar’ Bryan Calvero heeft ze aan de politie overgedragen. Hij kocht de werken jaren geleden, maar zegt nooit te hebben geweten dat ze waren gestolen.

meer: Twee gestolen Warhol-zeefdrukken weer terecht | Beeldende Kunst | de Volkskrant

September 16th, 2015

Posted In: Geen categorie

Twee gestolen Warhol-zeefdrukken weer terechtTwee van de negen gestolen zeefdrukken van kunstenaar Andy Warhol zijn weer terecht. De ‘eigenaar’ Bryan Calvero heeft ze aan de politie overgedragen. Hij kocht de werken jaren geleden, maar zegt nooit te hebben geweten dat ze waren gestolen.

meer: Twee gestolen Warhol-zeefdrukken weer terecht | Beeldende Kunst | de Volkskrant

September 16th, 2015

Posted In: Geen categorie

Courthouse News Service

Couple Wants Money Back for Stolen Art
By NICK DIVITO MANHATTAN (CN) – A couple wants its $898,000 back after unwittingly buying a stolen Jasper Johns painting.

     Perry and Donna Golkin filed suit Friday in New York Supreme Court against DAE Associates’ Danese Corey.
Johns’ former administrative assistant, non-party James Meyer, got 18 months in prison in April for stealing at least 22 of the American artists’ works from his Sharon, Conn. studio, then selling them to other dealers.
One of those stolen paintings, described in court papers as an acrylic on twinrocker paper laid on canvas and dated between 2002 and 2005, was bought by the Golkins.
After learning of Meyer’s sentence, the two returned the painting to Johns as directed by prosecutors.
They then asked Corey for their money back, but to no avail.
They are represented by Philip K. Howard with Covington & Burling LLP.

Source: Courthouse News Service

September 16th, 2015

Posted In: Mailing list reports

A Paris court ruled Monday that Swiss “king of freeports” and art dealer Yves Bouvier, 52, must pay a bail sum of $30 million for the “concealed theft” of Picasso works that he sold to Russian billionaire Dmitri Rybolovlev in 2013. Bouvier denies any wrongdoing.Picasso’s gouache paintings ‘Woman’s Head’, ‘Woman with a Fan’ and 58 drawings that Bouvier sold to the Russian collector were the property of Picasso’s step-daughter, Catherine Hutin-Blay, 68.Hutin-Blay claims she did not sell the Picassos and thought they were in storage near Paris until a Brazilian art restorer sounded the alarm on the works’ new ownership. She says no payment was received for the sales.Bouvier’s bail sum was set at the amount that Rybolovlev’s family trust paid for the Picasso paintings.

more: Paris Judge Fines Yves Bouvier $30 Million for Picasso Thefts – ArtfixDaily News Feed

September 16th, 2015

Posted In: Mailing list reports

Two of the nine Andy Warhol prints stolen from a Los Angeles movie business in a theft that went unnoticed for years have been turned over to police, an attorney for a man who had the artwork said on Tuesday.Attorney Harland Braun said he arranged to have police come to his office on Monday and pick up Warhol prints titled “Siberian Tiger” and “Bighorn Ram,” which he said were among three prints his client bought several years ago from a man involved in commercial construction.Braun represents Bryan Calvero, who he said works at apparel company Crooks & Castles and was named in court documents in the theft case. Braun said Calvero was unaware the two prints – as well as a third one that he sold through an auction house – were reported stolen until a journalist contacted him last week.Los Angeles police art detail detective Don Hrycyk declined to confirm the prints were returned or comment on the case.

more: Two stolen Andy Warhol prints handed to L.A. police -attorney | Reuters

September 16th, 2015

Posted In: Mailing list reports

Two of the nine Andy Warhol prints stolen from a Los Angeles movie business in a theft that went unnoticed for years have been turned over to police, an attorney for a man who had the artwork said on Tuesday.Attorney Harland Braun said he arranged to have police come to his office on Monday and pick up Warhol prints titled “Siberian Tiger” and “Bighorn Ram,” which he said were among three prints his client bought several years ago from a man involved in commercial construction.Braun represents Bryan Calvero, who he said works at apparel company Crooks & Castles and was named in court documents in the theft case. Braun said Calvero was unaware the two prints – as well as a third one that he sold through an auction house – were reported stolen until a journalist contacted him last week.Los Angeles police art detail detective Don Hrycyk declined to confirm the prints were returned or comment on the case.

more: Two stolen Andy Warhol prints handed to L.A. police -attorney | Reuters

September 16th, 2015

Posted In: Mailing list reports

A reception to officially receive the return of stolen artefacts was held on Tuesday at the Byzantine museum of the Archbishop Makarios III foundation in Nicosia.

The event was attended by Archbishop Chrysostomos, Communications Minister Marios Demetriades and the Swiss ambassador, among others.

The 32 objects had been stolen from churches in the north and were repatriated from Munich on August 28.

They include murals, a pair of sanctuary doors, pictures and manuscripts. Seven prehistoric antiquities have already been transferred to the Cyprus Museum in Nicosia.

More: Reception to welcome back stolen artefacts – Cyprus Mail

September 15th, 2015

Posted In: Cyprus, looting and illegal art traffickers

Tags: , , , , , ,

It was supposed to be a day of festivities at a world-famous art museum out in the desert of western Uzbekistan. Instead, the stench of scandal sullied the occasion.

As dignitaries assembled in the region of Karakalpakstan on Sept. 4 to celebrate the centenary of Igor Savitsky, the founder of a museum housing a stunning collection of Russian avant-garde paintings, Uzbekistan’s art world is embroiled in a scandal featuring charges of forgery and embezzlement and suspicions of political machinations.

At the center of the controversy stands Marinika Babanazarova, the redoubtable hitherto director of the museum and the woman to whom Savitsky entrusted his life’s work when he died in 1984. By that time, the intrepid Soviet archeologist-turned-art-collector had amassed thousands of artworks that would otherwise have faced destruction, condemned by Soviet authorities as “decadent” and “bourgeois.” Savitsky hid the works far from Moscow’s prying eyes in Karakalpakstan, an arid autonomous region in western Uzbekistan, to preserve them for posterity.

Over the three decades since Savitsky’s death, Babanazarova has not only lovingly preserved his bequest, she has brought the Karakalpak State Art Museum to world prominence, casting reflected glory on Uzbekistan in the process.

But the 59-year-old former director now stands accused of plotting to forge paintings in the collection with the aim of selling off the originals for personal profit.

A report broadcast on Uzbekistan state TV news on Sept. 2 claimed that five paintings worth half a billion Uzbek som ($225,000) are missing from the museum and have been replaced with crude forgeries.

The report did not name Babanazarova, but it upped the ante in a war of words under way since late August, when she resigned. Babanazarova has since rescinded her resignation following public protests from her staff — an extraordinary show of support in a country where dissenters routinely end up behind bars.

Her departure also caused an outcry among art lovers abroad, prompting Uzbekistan’s Culture Ministry to step in to say that it “appreciates the former director’s contribution” but “urges the public to respect her decision to retire.”

By that time, Babanazarova had been summarily dismissed by the local authorities in Karakalpakstan.

Her resignation on Aug. 21 was made “under pressure and in a state of nervous stress,” she said in an open letter to Uzbekistan’s culture minister, Bahodir Ahmedov, posted on her Facebook page on August 29. The note prompted outpourings of support on social networks from local and foreign art lovers.

Pointing out that she would hardly damage an institution that has been her life’s work, she hinted at political machinations behind her troubles.

Babanazarova said she wrote to Uzbekistan’s Culture Ministry in Tashkent 12 times in recent weeks to seek support in the face of pressure from the Karakalpakstan local authorities, but that the minister had “thrown the museum to the wolves of small-time swindlers.”

Babanazarova did not name the “swindlers,” but appeared to imply that local officials wanted to get their hands on the valuable artworks.

Telephone calls to Uzbekistan’s Culture Ministry in Tashkent and the local Culture Ministry in Karakalpakstan went unanswered on Sept. 4.

As Babanazarova fights allegations of forgery and embezzlement in the Karakalpakstan museum, authorities claim to have uncovered art theft rings at other museums.

An official at the State Museum of Arts in Tashkent is under arrest on suspicion of selling off $18 million worth of paintings and replacing them with forgeries, Uzbek TV said on Sept. 2. A similar ring has been reported at a museum in the town of Angren.

The General Prosecutor’s Office repeatedly hung up on EurasiaNet.org’s calls for clarification on the investigations on Sept. 4.

More: Uzbekistan: Scandal Descends on Jewel of Avant-Garde Art | News | The Moscow Times

September 15th, 2015

Posted In: insider theft, Museum thefts

Tags: , , , , , , , , , , ,

It was supposed to be a day of festivities at a world-famous art museum out in the desert of western Uzbekistan. Instead, the stench of scandal sullied the occasion.

As dignitaries assembled in the region of Karakalpakstan on Sept. 4 to celebrate the centenary of Igor Savitsky, the founder of a museum housing a stunning collection of Russian avant-garde paintings, Uzbekistan’s art world is embroiled in a scandal featuring charges of forgery and embezzlement and suspicions of political machinations.

At the center of the controversy stands Marinika Babanazarova, the redoubtable hitherto director of the museum and the woman to whom Savitsky entrusted his life’s work when he died in 1984. By that time, the intrepid Soviet archeologist-turned-art-collector had amassed thousands of artworks that would otherwise have faced destruction, condemned by Soviet authorities as “decadent” and “bourgeois.” Savitsky hid the works far from Moscow’s prying eyes in Karakalpakstan, an arid autonomous region in western Uzbekistan, to preserve them for posterity.

Over the three decades since Savitsky’s death, Babanazarova has not only lovingly preserved his bequest, she has brought the Karakalpak State Art Museum to world prominence, casting reflected glory on Uzbekistan in the process.

But the 59-year-old former director now stands accused of plotting to forge paintings in the collection with the aim of selling off the originals for personal profit.

A report broadcast on Uzbekistan state TV news on Sept. 2 claimed that five paintings worth half a billion Uzbek som ($225,000) are missing from the museum and have been replaced with crude forgeries.

The report did not name Babanazarova, but it upped the ante in a war of words under way since late August, when she resigned. Babanazarova has since rescinded her resignation following public protests from her staff — an extraordinary show of support in a country where dissenters routinely end up behind bars.

Her departure also caused an outcry among art lovers abroad, prompting Uzbekistan’s Culture Ministry to step in to say that it “appreciates the former director’s contribution” but “urges the public to respect her decision to retire.”

By that time, Babanazarova had been summarily dismissed by the local authorities in Karakalpakstan.

Her resignation on Aug. 21 was made “under pressure and in a state of nervous stress,” she said in an open letter to Uzbekistan’s culture minister, Bahodir Ahmedov, posted on her Facebook page on August 29. The note prompted outpourings of support on social networks from local and foreign art lovers.

Pointing out that she would hardly damage an institution that has been her life’s work, she hinted at political machinations behind her troubles.

Babanazarova said she wrote to Uzbekistan’s Culture Ministry in Tashkent 12 times in recent weeks to seek support in the face of pressure from the Karakalpakstan local authorities, but that the minister had “thrown the museum to the wolves of small-time swindlers.”

Babanazarova did not name the “swindlers,” but appeared to imply that local officials wanted to get their hands on the valuable artworks.

Telephone calls to Uzbekistan’s Culture Ministry in Tashkent and the local Culture Ministry in Karakalpakstan went unanswered on Sept. 4.

As Babanazarova fights allegations of forgery and embezzlement in the Karakalpakstan museum, authorities claim to have uncovered art theft rings at other museums.

An official at the State Museum of Arts in Tashkent is under arrest on suspicion of selling off $18 million worth of paintings and replacing them with forgeries, Uzbek TV said on Sept. 2. A similar ring has been reported at a museum in the town of Angren.

The General Prosecutor’s Office repeatedly hung up on EurasiaNet.org’s calls for clarification on the investigations on Sept. 4.

More: Uzbekistan: Scandal Descends on Jewel of Avant-Garde Art | News | The Moscow Times

September 15th, 2015

Posted In: insider theft, Museum thefts

Tags: , , , , , , , , , , ,

A major Swiss art dealer was on Monday placed under investigation in Paris and given a €27 million bail for the “concealed theft” of two Picasso paintings which the Spanish artist’s family said were never for sale.Yves Bouvier, 52, faces charges of hiding the fact that two gouache paintings – Tête de femme. Profil (Woman’s head. Profile) and Espangole à l’éventail (Spanish woman with a fan) – he sold to a Russian oligarch in 2013 were in fact stolen from Picasso’s stepdaughter – Catherine Hutin-Blay.Ms Hutin-Blay, the only daughter of Picasso’s second wife Jacqueline, filed a legal complaint in March over the disappearance of the two works, along with another painting, Portrait of a Soldier, and 58 drawings taken from Picasso’s sketchbooks.The bail sum of €27m was the amount that Russian billionaire Dmitri Rybolovlev, who owns Monaco football club, paid for the two paintings, judicial sources told AFP. He also owns the 58 drawings, though it is not known where the third painting is. There has been no suggestion that Mr Rybolovlev, who bought his art through a family trust, knew that any of the works might have been stolen.

More: Yves Bouvier charged over ‘concealed theft’ of Picasso paintings – Telegraph

September 15th, 2015

Posted In: Mailing list reports

A major Swiss art dealer was on Monday placed under investigation in Paris and given a €27 million bail for the “concealed theft” of two Picasso paintings which the Spanish artist’s family said were never for sale.Yves Bouvier, 52, faces charges of hiding the fact that two gouache paintings – Tête de femme. Profil (Woman’s head. Profile) and Espangole à l’éventail (Spanish woman with a fan) – he sold to a Russian oligarch in 2013 were in fact stolen from Picasso’s stepdaughter – Catherine Hutin-Blay.Ms Hutin-Blay, the only daughter of Picasso’s second wife Jacqueline, filed a legal complaint in March over the disappearance of the two works, along with another painting, Portrait of a Soldier, and 58 drawings taken from Picasso’s sketchbooks.The bail sum of €27m was the amount that Russian billionaire Dmitri Rybolovlev, who owns Monaco football club, paid for the two paintings, judicial sources told AFP. He also owns the 58 drawings, though it is not known where the third painting is. There has been no suggestion that Mr Rybolovlev, who bought his art through a family trust, knew that any of the works might have been stolen.

More: Yves Bouvier charged over ‘concealed theft’ of Picasso paintings – Telegraph

September 15th, 2015

Posted In: Mailing list reports